Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κορτσόπον, λάλ’ με

Ρωμαίϊκα τραγωδίαςΡωμαίϊκα τραγωδίας

Στιχουργοί: Adem Ekiz, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Adem Ekiz, Νίκος Μιχαηλίδης, Φίλιππος Κεσαπίδης


Εσύ το κομμενόχρονον
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
και το χαϊρασίζ’κον
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]
Ας είχα κι ας εφίλ’να σε
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
σ’ έναν ορμάν’ ισίζ’κον
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]

’Μώ σε, θεία, ’μώ σε!
’Μώ σε παλαλός έν’
Μ’ έναν βούραν λεφτοκάρυ͜α
λέει με «έλα, ας φιλώ σε»

Χάιτε, ας πάμ’ θερίζουμε
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
σα ψηλά τα ραχ̌ία
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]
Μακρά - μακρά μη στέκουμε,
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
σύρουμ’ τη μαναχ̌ίαν
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]

’Μώ σε, θεία, ’μώ σε!
’Μώ σε παλαλός έν’
Μ’ έναν βούραν λεφτοκάρυ͜α
λέει με «έλα, ας φιλώ σε»

Αφκά σο παραθυρόπο σ’
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
αρ’ άμον χτήνον κράζω
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]
Σον τόπον ντ’ εσυντζαίναμε
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
τερώ κι αναστενάζω
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]

’Μώ σε, θεία, ’μώ σε!
’Μώ σε παλαλός έν’
Μ’ έναν βούραν λεφτοκάρυ͜α
λέει με «έλα, ας φιλώ σε»

Το πόι σ’ λεγνόν κι έμορφον,
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
τ’ ομμάτι͜α σ’ άμον μόρι͜α
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]
Εσύ καρδόπα έκαψες,
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
ιφέτος πόλλι͜α-πόλλι͜α
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]

’Μώ σε, θεία, ’μώ σε!
’Μώ σε παλαλός έν’
Μ’ έναν βούραν λεφτοκάρυ͜α
λέει με «έλα, ας φιλώ σε»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αφκάκάτω
βούρανχούφτα
έμορφονόμορφο
έν’είναι
εσυντζαίναμεσυνομιλούσαμεσυντυχαίνω
εφίλ’ναφιλούσα
ισίζ’κονερημικό, απομονωμένοıssız
καρδόπακαρδούλες
κομμενόχρονοναυτό που είθε να του κοπούν τα χρόνια
κορτσόπονκοριτσάκι
λάλ’φώναξε, κάλεσε (προστ.)
λαλώκαλώ, οδηγώ
λεγνόνλιγνό, λεπτό
λεφτοκάρυ͜αλεπτοκάρυα, φουντουκιές, φουντούκιαλεπτο- + κάρυον
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μαναχ̌ίανμοναξιά
μόρι͜αβατόμουραμόρον
’μώ(κυριολ. γαμώ, επικράτησε όμως ως επιφώνημα έκπληξης/δυσφορίας) βρε! σε καλό σου!
’μώ σε(κυριολ. να σε γαμήσω, επικράτησε όμως ως επιφώνημα έκπληξης/δυσφορίας) σε καλό σου! τί λες!
ομμάτι͜αμάτια
ορμάν’δάσοςorman
παλαλόςτρελός, ανόητος
πόιύψος, μπόιboy
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σύρουμ’σέρνουμε, τραβούμε, ρίχνουμε
τερώκοιτώ
χαϊρασίζ’κονπου δεν έχει χαΐρι, ανεπρόκοποhayırsız
χάιτεάντεhaydi<hay de (οθωμ.)
χτήνοναγελάδα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr