Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη σεβταλή η καρδία

Ρωμαίϊκα τραγωδίαςΡωμαίϊκα τραγωδίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Μιχαηλίδης, Φίλιππος Κεσαπίδης


Τη σεβταλή η καρδία
έχει δύο αυλάκια
Ας σ’ έναν τρέχ’νε αίματα
κι ας σ’ άλλο τα φαρμάκια

Τρώει ο λύκον την κερβάναν
κι όλο̤ν το καλόν το χτήνον
Πόσα βραδάς εμόνασες
εμέν τον Κωνσταντίνον;

Σεβτάν έχω, σεβτάν πουλώ
άι! σεβταλής γυρίζω
Σεβτι͜άν έχω σην καρδία μ’
και πώς να ταγιανίζω;

Τρώει ο λύκον την κερβάναν
κι όλο̤ν το καλόν το χτήνον
Πόσα βραδάς εμόνασες
εμέν τον Κωνσταντίνον;

Τον σεβνταλήν τον άνθρωπον
εγώ πολλά λυπούμαι
Εδέβεν σο κιφαλόπο μ’
’κ’ επόρ’να ν’ εκοιμούμ’νε

Τρώει ο λύκον την κερβάναν
κι όλο̤ν το καλόν το χτήνον
Πόσα βραδάς εμόνασες
εμέν τον Κωνσταντίνον;

Σεβταλής όντες αρρωσταίν’
σο γιάν’ ατ’ ξάι μη πάτε
Αφήστε͜ ατον ας υποφέρ’
ας πάει ψοφά και χάται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
βραδάςβράδια
γιάν’πλάι, πλευρά yan
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασε διαβαίνω
εκοιμούμ’νεκοιμόμουν
εμόνασεςφιλοξένησες για διανυκτέρευση
επόρ’ναμπορούσα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κερβάναναγελάδα που προπορεύεται της αγέλης, αλλά και ονομασία που δινόταν σε ζώο kervan/kārbān=καραβάνι
κιφαλόποκεφαλάκι
λυπούμαιλυπάμαι
ξάικαθόλου
όντεςόταν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβνταλήνερωτοχτυπημένο, ερωτευμένο sevdalı
σεβταλήερωτοχτυπημένο, ερωτευμένο sevdalı
σεβταλήςερωτοχτυπημένος, ερωτευμένος sevdalı
σεβτάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σεβτι͜άνέρωτα, αγάπη sevda/sevdā
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω dayanmak
τρέχ’νετρέχουν
χάταιχάνεται atmak
χτήνοναγελάδα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr