Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη τσ̌οπάν’ η τραγωδία

Ρωμαίϊκα τραγωδίαςΡωμαίϊκα τραγωδίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Adem Ekiz

Καλλιτέχνες: Adem Ekiz, Φίλιππος Κεσαπίδης


Έικιτι, Καζάνκιραν¹,
τα χ̌ιόνι͜α σ’ είν’ λιωμένα -ι
Έχ̌’ έρ’ται κι εγβαίν’ η ψ̌η μ’ [όι]
τα παπούτσ̌ι͜α μ’ δεμένα-ι

Δύο-τρία στρώματα -ι
ση ράχ̌ι͜α μ’ στοιβαγμένα -ι
’υναίκα μ’, τα παιδία μ’, [όι]
όλ’ πα κλαίουν εμενά-ι

Τα πρόατα μ’ σην πόρτα -ι
περ’μένουνε εμένα -ι
Ο σ̌κύλον μοιρολογά [όι]
νά ’ρται ελέπ’ εμένα -ι

Τα γουρνία μ’ σην οντά-ι
είναι ευκαιρωμένα -ι
Σον παρχάρ’ τα σταλία [ούι]
στέκουνε κλειδωμένα -ι

Αζραΐλης² πα περ’μέν’
νά ’ρται επαίρ’ εμένα-ι
Ο Χάρον περ’μένει με -ι
νά ’ρται επαίρ’ εμένα-ι
Κιουναχιά³ ουκ̌’ εποίκα
ο Ρεμπής⁴ μετ’ εμένα-ι
Αμαρτία ’κ’ εποίκα [ούι]
ο Θεός μετ’ εμένα-ι

Η μάνα μ’ και ο κύρη μ’
περ’μένουνε εμένα -ι
Το ταφί μ’, τα σανίδι͜α μ’ [όι]
όλα είν’ ’τοιμαγμένα -ι

Ντο έζησα, έζησα -ι,
Θεέ μ’, έπαρ’ εμένα -ι
Τα χρόνι͜α εκόπανε [όι]
σον κόσμον για τ’ εμένα -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γουρνίαγούρνες, ποτίστρες ζώων
εγβαίν’βγαίνει
έικιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό ή εκδήλωση συμπόνοιας για κάποιον hey gidi
είν’είναι (για πληθ.)
εκόπανεκοπήκαν
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έπαρ’πάρε (προστ.)
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έρ’ταιέρχεται
ευκαιρωμένααδειασμένα
έχ̌’έχει
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όλ’όλοι/α
οντάδωμάτιο oda
ουκ̌’(ιδιωμ. Όφη) δεν ουκί<οὐχί
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδίαπαιδιά
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
περ’μέν’περιμένει
περ’μένουνεπεριμένουν
πρόαταπρόβατα
ράχ̌ι͜αράχη, πλάτη
σταλίακαλύβες
ταφίτάφο
’τοιμαγμένα(ετοιμαγμένα) ετοιμασμένα
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ (Kazankıran yayla - Çaykara - Trabzon) Παρχάρι της περιοχής Όφεως (φωτό)
² (τουρκ. Azrail) Ο άγγελος του θανάτου, ανάλογο του Χάροντας
³ (τουρκ. günah) Αμαρτία
⁴ (αραβ.) Θεός

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr