Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θάλασσα Καραντενίζ

Ρωμαίϊκα τραγωδίαςΡωμαίϊκα τραγωδίας

Στιχουργοί: Adem Ekiz, Νίκος Μιχαηλίδης

Συνθέτες: Adem Ekiz

Καλλιτέχνες: Adem Ekiz, Νίκος Μιχαηλίδης, Φίλιππος Κεσαπίδης


Θάλασσα Καραντενίζ,
το νερό σ’ ’κι κατενίζ’
Μαύρο έν’ το γούμ τ’ εσόν
άμον την καρδι͜άν τ’ εμόν

Τρέχουν σο Καραντενίζ
τ’ έμορφα τα ποτάμι͜α
Ατά είν’ τα πουλία σ’
κι εσύ είσαι η μάνα

Θάλασσα Καραντενίζ,
την καρδία μ’ μη κολλί͜εις
Τα τέρτι͜α μ’ είναι πολλά
θολούντανε τα νερά

Θάλασσα Καραντενίζ,
πέει με απέσ’ ι-σ’ ντό κρατείς;
Αν θέλω να μαθάνω,
εμένα πα να μαθί͜εις

Ση θάλασσας το γουΐν
πολλά είναι κρυμμένα
Να ’ρχουμαι να τραγωδώ,
τα ποδάρι͜α μ’ κομμένα

Θάλασσα Καραντενίζ,
είπε απέσ’ ι-σ’ ντό κρατείς;
Για πέ͜ει με τα παλαιά σ’,
να λέγω σε τ’ υστερνά σ’

Χάϊτε ας πάμε, παιδία,
σ’ έμορφον την θάλασσα
Ας σου ήρθα κι είδα σε
την καρδία μ’ χάλασα

Το νερό σ’ αν πίνουνε
πουλία ’κι χορτάζουν
Άντα ακούω τ’ όνομα σ’
τα γόνατα μ’ τρομάζουν

Πάντα έχω σο γιάνι μ’
ας σο νερό σ’ κουβαλώ
Άκ’σον την τραγωδία μ’
ρωμαίικα ντο τραγωδώ

Σο γιαλό σ’ ακουσκάται
τη κεμεντζ̌ές λαλία
Νά ’ρχουνταν και πίν’νε σε
ρωμαίικα παιδία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακουσκάταιακούγεται
άκ’σονάκουσε (προστ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
άνταόταν
απέσ’μέσα
ας σουαπό τότε που, αφότου, από αυτό που, από του
ατάαυτά
γιάνιπλάι, πλευρόyan
γουΐνπηγάδιkuyu
γούμάμμοςkum
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έμορφονόμορφο
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
θολούντανεθολώνουν
Καραντενίζη Μαύρη ΘάλασσαKaradeniz
κατενίζ’καθαρίζω/ει, ξεπλένω/ει, ξεθολώνω/εικατανίζω
κεμεντζ̌έςλύραςkemençe/kemānçe
’κιδενουκί<οὐχί
κολλί͜ειςβάζεις φωτιά, καταστρέφεις, κολλάς, πήζεις το γάλα για να γίνει γιαούρτι/τυρί, (επί ανθρώπου) ονοματίζεις
λαλίαλαλιά, φωνή
μαθάνωμαθαίνω
παπάλι, επίσης
παιδίαπαιδιά
πέειπες (προστ.)
πίν’νεπίνουν
ποδάρι͜απόδια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
’ρχουνταν(έρχουνταν) έρχονται
ρωμαίικα(τουρκ. Rumca) η γλώσσα των Ρωμιών, η ποντιακή γλώσσα, αυτά που είναι των Ρωμιών γενικά
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τραγωδίατραγούδι
τραγωδώτραγουδάω
υστερνάκατοπινά, τελευταία

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr