Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα κι ακείνο το ραχ̌ίν

Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νικόλαος Τιφτικίδης


Μάνα κι ακείνο το ραχ̌ίν
τ’ άλλο επεκεί μερέα
Στέκ’ εγκλησιά ολόχρυσος
μολύβι στεγασμένον

Τα παραστάρι͜α ολόχρυσα
κι η πόρτα μαρμαρένι͜ον
Εσέβα απέσ’ κι εντράνεσα
χρυσή κόρη κοιμάται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
εντράνεσαβλέπω καθαρά, κοιτάζω, παρατηρώ
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
εσέβαμπήκα
μερέαμεριά
παραστάρι͜ατα κάθετα καδρόνια του κασώματος πόρτας
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
Σημειώσεις
Μη τραγουδισμένο εδώ

Τσαΐζ’ ατεν και ’κ’ εγνεφίζ’,
κουίζ’ ατεν, ’κι σ’κούται!
Κλίσκουμαι κα’ φιλώ ατεν
κι ατέ λαγγεύ’ και σ’κούται
Οπίσ’, οπίσ’, χ̌έρας υιέ,
χ̌έρας και κουρσεμέντσας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr