Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ αντρού σ’ την ψ̌ην

Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νικόλαος Τιφτικίδης


Ήλιε¹ χἀλα, καλοχἀλα
Για τ’ αντρού σ’ την ψ̌ην, ε χἀλα
Κατί δί’ς με το κορτσόπο σ’;
Την τρανέσσαν, την μικρέσσαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αντρούάντρα
δί’ςδίνεις
κατίγιατί δεν
κορτσόποκοριτσάκι
μικρέσσανμικρή
τρανέσσανμεγάλη
χἀλαθείαhala/ḫāle
ψ̌ηνψυχή
Σημειώσεις
¹ ή Ille=σε κάθε περίπτωση, ειδικά

Μη τραγουδισμένο εδώ:

Και την καλεποϊλίσσα
Π’ έχͮ’ τα πλάτι͜α, π’ έχͮ’ τα μάκρι͜α
Π’ έχͮ’ την γουναλίν την τσάμι͜α

γουναλίν (λ.τ. kınalı): βαμμένη με χένα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr