Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα ύπνε μ’ ας σα μακρά

Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ξανθίππη Ιωσηφίδου


Έλα ύπνε μ’ ας σα μακρά
κι ας σα ψηλά τα μέρη, νάνι
Έλα, ύπνε μ’, και κόνεψον
σ’ αρνίτσα μ’ το πουλόπον, νάνι, νάνι
Άιντε ποίσον λο λο λο λο…α

Κοιμέθ’, αρνί μ’, και τράνυνον
κι έπαρ’ τ’ αυγής τον ύπνον, νάνι
Τώρα έρ’ται ο πατέρας σου, πουλί μ’
κι ατός ας ση δουλείαν, νάνι
Νάνι ογούλ, νάνι ογούλ
Κοιμέθ’, νε ρίζα μ’, νε στερέα μ’, νένι
Άιντε ποίσον λο λο λο λο…α

Έλα, ύπνε μ’, και κόνεψον
σ’ αρνίτσα μ’ τ’ εγκαλιόπον -ε
Ο ύπνον θρέφ’ και τα μωρά
η θάλασσα τ’ οψάρι͜α, νάνι, νάνι
Άιντε ποίσον λο λο λο λο…α

Νένι ογούλ, νένι ογούλ
Κοιμέθ’ μη τυραννί͜εις με
τ’ εμόν η ψ̌η -ν- ελίγον έν’, ογούλ, ογούλ
εβγαίν’, άλλο ’κ’ ευρήκ’ς με, νάνι
Άιντε ποίσον λο λο λο λο…α

Νένι ογούλ, νένι,
Νένι για ποίσον ρίζα μ’, νε
Για τράνυνον, νε πουλί μου
Μεγάλυνον, αρνόπο μ’, νάνι
Άιντε ποίσον λο λο λο λο…α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
δουλείανδουλειά
εβγαίν’βγαίνει
εγκαλιόποναγκαλιά, αγκαλίτσα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρ’ταιέρχεται
ευρήκ’ςβρίσκεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κοιμέθ’κοιμήσου (προστ.)
κόνεψονεγκαταστήσου, φώλιασε, προσγειώσου (προστ.) konmak
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μεγάλυνονμεγάλωσε (προστ.)
ογούλγιος, γιε oğul
οψάρι͜αψάρια ὀψάριον < υποκορ. ὄψον (ετοιμασμένη τροφή, προσφάγι, μεζές)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πουλόπονπουλάκι
στερέαστήριγμα
τράνυνονμεγάλωσε (προστ.)
τυραννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr