Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση Σαντάν μίαν φοράν

Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930 (Αρχείο Μέλπως Μερλιέ)Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930 (Αρχείο Μέλπως Μερλιέ)

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Χαραλαμπίδης


Ένας Καυκάσιος Γιάννης Χαραλαμπίδης
Ση Σαντάν μία φορά!

Ση Σαντάν μίαν φοράν -ι [αρ’ λελεύω σ’(ε)]
εντώκεν τρανόν ποράνιν [ντό να λέγω;]
Ουρανός καθαρός έτονε [λελεύω σε]
λίβος πα πουδέν ’κ’ εφαίν’τον [ντό να λέγω;]

Άλλ’ επέγ’νανε σα ξύλα, [αρ’ λελεύω]
άλλ’ εποίν’νανε τα φύλλα [ντό να λέγω;]
Άλλ’ εσέρευαν χορτάρι͜α, [γιαρ λελεύω]
άλλ’ επλέκανε τ’ ορτάρι͜α [ντό να λέγω;]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εντώκενχτύπησε
επέγ’νανεπήγαιναν
επλέκανεέπλεκαν
εποίν’νανεέκαναν, έφτιαχναν
εσέρευανμάζευαν σωρεύω
έτονεήταν
εφαίν’τονφαινόταν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
λελεύωχαίρομαι
λίβοςσύννεφο λίβος<λείβω
μίανμια φορά
ορτάρι͜αμάλλινες κάλτσες ἀορτήρ
παπάλι, επίσης, ακόμα
ποράνινμπόρα, καταιγίδα boran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
πουδένπουθενά
Σημειώσεις
Μη τραγουδισμένο εδώ

Τ’ ουρανού τα καταρράχτι͜α
ενοίγαν δια μίας
Και ους ν’ ακούς ν’ αηλί εμάς
Ντό έν’ αβούτο η αντάρα
και τη Θεού η κατάρα;
Ντό έν’ αβούτο, γουρπάν’ σ’!
Θα φουρκίζ’ και τοι τσ̌οπάν’ς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr