Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σαντάς χορός

Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Ορφανίδης, Ξανθίππη Ιωσηφίδου


Και -ν- ακούσατε παιδία
και ντ’ εποίκα την δουλείαν
και -ν- εχπάστα και -ν- επήγα
και σην καβέν του Πιστόφ’

Εκεί κάποσον εκάτσα
και -ν- εσ’κώθα και -ν- ευχέθα
«Ταή,» είπα -ν-, «ο Θεός [και]
να χαρί͜ει σε τον υιό σ’!»

-«Ντό λες» είπε με «καημένε;
Τραγουδείς, τσ̌ουλνταρεμένε!
Τα παράδες αν ’κι δί’ς
θα βάλω σε σο χαπίς»

Εχάλασα σο τσεπόπο μ’
εύρα έναν καπεκόπον
Έπλωσα τον την παράν
μετ’ έναν τρανόν χαράν

-Έπες κρασίν βαρελέας
και ρακία πουλουλέας
και ψωμία πέντε τάϊα
κι εκατόν πενήντα τσ̌άϊα

Κι εσύ δί’ς με το καπέκ’;
Τέρ’ εσύ και τον κεπέκ!
Έβγαλ’ δος με το παλτόν
κι εσύ δέβα σο καλόν

Έβγαλ’ δος με τα τσαρούχ̌ι͜α σ’
Αν ’κ’ έν’, θ’ αχπάνω τα νύχ̌ια σ’
Έβγαλ’ δος με την κουκούλα σ’
Αν ’κ’ έν’, θ’ αχπάνω τη γούλα σ’

Εφέκε με τσιρτσ̌ουπλάχ’,
κεπαζέν κι άμον χορτλάχ
Έναν λάχταν εδέκε με
σο κιφάλ’ απάν’ ερρούξα
Σο κιφάλ’ απάν’ ερρούξα
το κιφάλι μ’ εταράεν,
Το κιφάλι μ’ εταράεν,
εκείνος εχπαράεν

[Αλλαγή θεματολογίας]

Ση Σαντάν μίαν φοράν
εντώκεν τρανόν ποράν’
Άλλ’ εσώρευαν τα ξύλα,
άλλ’ εποίν’νανε τα φύλλα
Τ’ ουρανού τα καταρράχτρα̤
ένοιξαν δια μίας

Όλ’ εκούξαν «(α)λί εμάς
Ντό έν’ αγούτο η αντάρα
και του Θεού η κατάρα;
Ντό έν’ αγούτο, γουρπάν’;
Θα φουρκίζ’ και τοι τσ̌οπάν’»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγούτοαυτό/ή
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αχπάνωξεριζώνω, ξεκολλώ, αποκολλώ βιαίωςἐκσπάω
βαρελέαςμε τα βαρέλια, βαρελιές
γούλαλαιμόςgula
γουρπάν’θυσίαkurban/ḳurbān
δέβαπήγαινε (προστ.)
δί’ςδίνεις
δοςδώσε
δουλείανδουλειά
έβγαλ’βγάλε (προστ.)
εδέκεέδωσε
εκάτσακάθισα
εκούξανφώναξαν, λάλησαν, κάλεσαν κπ ονομαστικά
έν’είναι
ένοιξανάνοιξαν
εντώκενχτύπησε
έπεςήπιες
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
εποίν’νανεέκαναν, έφτιαχναν
ερρούξαέπεσα
εσ’κώθασηκώθηκα
εσώρευανμάζευαν, συγκέντρωναν
εταράενταράχθηκε, ανακατεύτηκε, μπερδεύτηκε, αναμίχθηκε
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
ευχέθαευχήθηκα
εφέκεάφησε
εχάλασαχάλασα, έχωσα το χέρι
εχπαράεν(αμτβ) τρόμαξε, ξαφνιάστηκε
εχπάστααναχώρησα, κίνησα για
’κ’δενουκί<οὐχί
καβένκαφέ, καφενείονkahve
καπεκόπονκαπίκι, νόμισμα της εποχής ισοδύναμο με 1/100 του ρουβλίουkapik/копейка
καταρράχτρα̤καταρράχτες
κεπαζένρεζίλι, περίγελοςkepaze/kepāẕe
κεπέκσκύλοςköpek
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κιφάλικεφάλι
λάχτανκλωτσιάλάκτισμα<λακτίζω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μίανμια φορά
όλ’όλοι/α
παιδίαπαιδιά
παράδεςλεφτά, χρήματαpara/pāre
παράνλεφτά, το χρήμαpara/pāre
ποράν’μπόρα, καταιγίδαboran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
πουλουλέαςπιθάρια
ρακία(πληθ.) αλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
ταήθείο!dayı
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τοιτους/τις
τσιρτσ̌ουπλάχ’ολόγυμνοςçıplak, çırılçıplak
τσ̌οπάν’τσομπάνηδες, βοσκοίçoban/çūbān, şūbān
τσ̌ουλνταρεμένετρελαμένεçıldırmış
φουρκίζ’πνίγω/ει
χαπίςφυλακήhapis/ḥabs
χαρί͜ειχαρίζει
χορτλάχβρικόλακαhortlak

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr