Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κορτσόπον, λάλ’ με

Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Ορφανίδης, Ξανθίππη Ιωσηφίδου


[Και -ν-] Εσύ το κομμενόχρονον
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
και το χαϊρασίζ’κον
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]
-Ν- Ας είχα και -ν- εφίλ’να σε
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
σ’ έναν ορμάν’ ισίζ’κον
[’Μώ σε, παλαλός έν’!]

’Μώ σε, παλαλός έν’!
Αούτος ο νέον
λέει με «έλα ας φιλώ σε»

Χάιτε ας πάμε θερίζομε
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
σα ψηλά τα ραχ̌ία
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε/Φίλ’ με κι ας φιλώ σε]
Μακρά μακρά μη στέκομε
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
σύρομ’ την μαναχίαν
[’Μώ σε, παλαλός έν’!/Φίλ’ με κι ας φιλώ σε]

’Μώ σε, παλαλός έν’!
Αούτος ο νέον
λέει με «έλα ας φιλώ σε»

Αφκά ας σα παραθυρόπα σ’
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
αρ’ άμον χτήνον κράζω
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]
Σον τόπον ντ’ εσυντζαίναμε
[(Αρ’) κορτσόπον, λάλ’ με!]
τερώ κι αναστενάζω
[Φίλ’ με κι ας φιλώ σε]

’Μώ σε, παλαλός έν’!
Αούτος ο νέον
λέει με «έλα ας φιλώ σε»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτοςαυτός
αφκάκάτω
έν’είναι
εσυντζαίναμεσυνομιλούσαμε συντυχαίνω
εφίλ’ναφιλούσα
ισίζ’κονερημικό, απομονωμένο ıssız
κομμενόχρονοναυτό που είθε να του κοπούν τα χρόνια
κορτσόπονκοριτσάκι
λάλ’βγάλε λαλιά, κάλεσε, αποκάλεσε, προσκάλεσε, οδήγησε (προστ.)
λαλώβγάζω λαλιά, καλώ, αποκαλώ, προσκαλώ, οδηγώ
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
’μώ(επιφ.) εκδήλωση έκπληξης, θαυμασμού ή δυσφορίας, βρε! σε καλό σου! γαμώ
ορμάν’δάσος orman
παλαλόςτρελός, ανόητος
παραθυρόπαπαραθυράκια
ραχ̌ίαράχες, βουνά
στέκομεστέκουμε
σύρομ’σέρνουμε, τραβάμε, ρίχνουμε
τερώκοιτώ
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
χαϊρασίζ’κονπου δεν έχει χαΐρι, ανεπρόκοπο hayırsız
χάιτεάντε haydi<hay de (οθωμ.)
χτήνοναγελάδα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr