Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το μαναστήρι λουτρουγά

Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αθηνά Κορσαβίδου


Το μαναστήρι λουτρουγά
πού ’ν’ οι προσκυνητάδες;
Ηγουμέντσα μοιρολογά,
κλαίγ’νε οι καλογραι͜άδες

Εγώ την Κρώμ’ ερώτεσα
«Ντέ είν’ ατά τα χάλι͜α;
Ντ’ εγέντανε», ερώτεσα
«τ’ ημ’σά τα παλληκάρι͜α;»

Εμέν τη Κρώμ’ πα είπε με
και ούλα̤ τα χωρία
«Ημ’σοί ’χάθαν σο στράτεμαν
κι ημ’σοί σην εξορία»

Κρωμέτ’ τρώτε και πίνετε,
παίζετε κεμεντζ̌έδες
Επήραν τ’ εξαπτέρυγα
εποίκαν εγλεντζ̌έδες

Άγγελε μ’, αρχιστράτηγε
για δὼμα τ’ ανοιγάρι͜α
Θ’ ανοίγω τον Παράδεισον
και κλέφτω παλληκάρι͜α

Εκατήβα σην Ματσούκαν
μεσανυχτί’ σκοτία
Τον φέγγον είχα σύντροφον
και τ’ άστρα γειτονία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοιγάρι͜ακλειδιά
ατάαυτά
δὼμαδώσε μου
εγέντανεέγιναν
εγλεντζ̌έδεςψυχαγωγικό μέσο, μέσα με τα οποία απασχολείται κάποιος ευχάρισταeğlence
είν’είναι (για πληθ.)
εκατήβακατέβηκα
εποίκανέκαναν, έφτιαξανποιέω-ῶ
ερώτεσαρώτησα
ηγουμέντσαηγουμένη
ημ’σάμισά
ημ’σοίμισοί
κεμεντζ̌έδεςλύρεςkemençe/kemānçe
κλαίγ’νεκλαίνε
λουτρουγάλειτουργά
μεσανυχτί’την ώρα του μεσονυχτίου
ούλα̤όλα
παπάλι, επίσης
σκοτίασκοτάδι
φέγγονφεγγάρι
’χάθαν(εχάθαν) χάθηκαν
χωρίαχωριά
Σημειώσεις
Το παραπάνω τραγούδι έγινε από έναν εξόριστο από το Χαμψίκιοϊ Ματσούκας. Ξέφυγε από το Ερζερούμ και ήρθε στην Κρώμνη καταδιωγμένος. Πήγε στο χωριό να βρει τους δικούς του, αλλά δεν βρήκε κανέναν. Τους είχαν διώξει οι Τούρκοι. Τότε έκαμε το παραπάνω τραγούδι που το τραγουδούσαν όλοι εκεί, πριν τους διώξουν κι αυτούς ύστερα από ένα χρόνο.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr