Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεράντα μήλα κόκκινα/Λαζικόν

Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930Τραγούδια του Πόντου | Ηχογραφήσεις του 1930

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Χαραλαμπίδης


Ένας Καυκάσιος Γιάννης Χαραλαμπίδης

Σεράντα μήλα κόκκινα,
σεράντα μήλα κόκκινα
σο γιαγλίγι δεμένα
Σεράντα σέβντας να ευτάς
’κ’ ευρήκ’ς άμον εμένα

Σίτ’ στέκω, κάπως ’ίνουμαι
σίτ’ στέκω, κάτ’ παθάνω
Συντρομάζ’νε τα γόνατα μ’,
φογούμαι θ’ αποθάνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αποθάνωπεθαίνω
γιαγλίγιείδος μεγάλου μαντιλιούyağlık
ευρήκ’ςβρίσκεις
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
παθάνωπαθαίνω
σεράντασαράντα
σίτ’καθώς, ενώσόταν<εις όταν
συντρομάζ’νετρέμουνε ολόκληροι/ες/α
φογούμαιφοβάμαι
Σημειώσεις
Μη τραγουδισμένο εδώ

Σα χͮίλι͜α εννιακόσια
Σα πέντε τη χρονία
Το γιεμέτ εγόπευσεν
Σα μέρι͜α τη Τουρκίας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr