Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο σεβνταλής

Τα σεβδαλίδικαΤα σεβδαλίδικα

Στιχουργοί: Θόδωρος Παυλίδης

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παύλος Καλαϊτζίδης


Σεβνταλί γεράν έχω
γιατρικά ’κι αλείφκουμαι [όι, όι, όι, όι]
Φίλω και κλαινίζω σε
με τα δά̤κρυ͜α σ’ νίφκουμαι

Αχ! Βαχ! Κορτσόπον,
έφαες το καρδόπο μ’
Έφαες το καρδόπο μ’
θα βάλτς με σο ταφόπο μ’

Σεβνταλίν παιδίν είμαι
μη κατηγοράτε με -ν [όι, όι, όι, όι]
Το καρδόπο μ’ κα̤ίεται
να παρηγοράτε με

Αχ! Βαχ! Κορτσόπον,
έφαες το καρδόπο μ’
Έφαες το καρδόπο μ’
θα βάλτς με σο ταφόπο μ’

Σεβνταλής παιδάς είμαι,
η σεβντά μ’ τρανόν πελιάν [όι, όι, όι, όι]
Αν ’κ’ ευρήκω το πουλί μ’
όλα̤ είναι νεφιλά̤ν

Αχ! Βαχ! Κορτσόπον,
έφαες το καρδόπο μ’
Έφαες το καρδόπο μ’
θα βάλτς με σο ταφόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
γεράνπληγή, τραύμαyara
ευρήκωβρίσκω
έφαεςέφαγες
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
κορτσόπονκοριτσάκι
νίφκουμαινίπτομαι, πλένομαι
πελιάνβάσανο, σκοτούραbela
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σεβνταλήςερωτοχτυπημένος, ερωτευμένοςsevdalı
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικόsevdalı
ταφόποτάφος (υποκορ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr