Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ευδοξία

Τα σεβδαλίδικαΤα σεβδαλίδικα

Στιχουργοί: Θόδωρος Παυλίδης

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παύλος Καλαϊτζίδης


Το μυ-, το μυ-, το μυ-,
Το μυστικό, ψ̌ήκα μ’, ντο είπα σε -ν [και]
σε καν’νάν [και] ’κι θα λες α’
Ψ̌ήκα μ’! Σε καν’νάν ’κι θα λες α’

Ευδοξία, -ν- Ευδοξία,
Ευδοξία, -ν- Ευδοξία,
τρώγω τ’ εσά τα ψ̌ήα
τρώγω τ’ εσά τα ψ̌ήα
Μικρός έμ’νε και ’κ’ έξερα
να ’φίλ’να σε αλλομίαν

Πάω, πάω, πάω, πάω
Πάω, ψ̌ήκα μ’, πουλί μ’, σην χαμονήν [και]
σε καν’νάν τιδέν ’κι ’α λέγω
Ψήκα μ’! Τιδέν καν’νάν ’κι ’α λέγω

Ευδοξία, -ν- Ευδοξία,
Ευδοξία, -ν- Ευδοξία,
τρώγω τ’ εσά τα ψ̌ήα
τρώγω τ’ εσά τα ψ̌ήα
Μικρός έμ’νε και ’κ’ έξερα
να ’φίλ’να σε αλλομίαν

Θα κλω-, θα κλω-, θα κλω-, θα κλω-,
Θα κλώσκουμαι, ψ̌ήκα μ’, σ’ εσέν σουμά [και]
τα τέρτι͜α μ’ [και] να λαρούνταν
Ψ̌ήκα μ’! Τα τέρτι͜α μ’ να λαρούνταν

Ευδοξία, -ν- Ευδοξία,
Ευδοξία, -ν- Ευδοξία,
τρώγω τ’ εσά τα ψ̌ήα
τρώγω τ’ εσά τα ψ̌ήα
Μικρός έμ’νε και ’κ’ έξερα
να ’φίλ’να σε αλλομίαν
να εδάκ’να σε αλλομίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
’αθα
αλλομίανάλλη μια φορά
εδάκ’ναδάγκωνα
έμ’νεήμουν
έξεραήξερα
εσάδικά σου/σας
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
λαρούντανγιατρεύονται, θεραπεύονται
σουμάκοντά
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τιδέντίποτα
’φίλ’να(εφίλ’να) φιλούσα
χαμονήνχαμό, όλεθρο
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr