Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αδά σ’ αούτ’ τη μαχαλάν

Παρχαρόπουλον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης


Και -ν- αδά σ’ αούτ’ τη μαχαλάν
φέγγος μ’ εβγαίν’ καμίαν
Τ’ εμόν τ’ αρνίν εβγαίν’ κι ευτάει
ημέρα την σκοτίαν

[Και] Το παλληκάρ’ που αγαπά
πάντα κρούει η καρδία τ’
και πριν την ώραν ατ’ γερά
ασπρύν’νε τα μαλλία τ’

Κορτσόπα εμπάτε σο χορόν
πεκιάρ’ ι- μ’ τραγωδέστεν
Χάν’ντανε τα νεότητα
τερέστεν κι αγαπέστεν

[Και -ν-] Εβγαίν’ ο ήλιον το πρωί,
μαραίν’νταν τα χορτάρι͜α
Εβγαίν’ τ’ αρνί μ’ το μεσημέρ’
και καίει τα παλληκάρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αούτ’αυτός/ή/ό/ά
ασπρύν’νεασπρίζουν
γεράγερνάει
εβγαίν’βγαίνει
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
καμίανποτέ
κορτσόπακοριτσάκια
κρούειχτυπάει
μαραίν’ντανμαραίνονται
μαχαλάνγειτονιά mahalle/maḥalle
νεότητανιότη, νιάτα
πεκιάρ’(γεν. αιτ. ενικ.) εργένη, (ονομ. πληθ.) εργένηδες bekâr/bekār
σκοτίανσκοτάδι
τερέστενκοιτάξτε (προστ.)
τραγωδέστεντραγουδήστε (προστ.)
φέγγοςφεγγάρι
χάν’ντανεχάνονται, διώχνονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr