Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κόρ’ παρχαροτσ̌ίτσ̌εκον

Παρχαρόπουλον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης


Η κόρ’ παρχαροτσ̌ίτσ̌εκον [γιαρ, γιαρ, γιαρ]
εστόλτσεν τα γιαζία [όι, όι, όι, όι]
κι εγώ τσ̌οπάνος σο ραχ̌ίν [γιαρ, γιαρ, γιαρ]
βοσ̌κίζω και τ’ αρνία [ωφ! ωφ! ωφ! ωφ!]

Μανουσ̌άκι μ’, τουτουγιάνι μ’,
έλα, γόνεψον σο γιάνι μ’
Έλα, παραδείσ’ πουλίν,
για τ’ εσέν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Έλα, παραδείσ’ πουλίν,
για τ’ εσέν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Μανουσ̌άκι μ’, τουτουγιάνι μ’,
έλα, γόνεψον σο γιάνι μ’

Έλα, πουλόπο μ’, και σ’ ορμάν’ [γιαρ, γιαρ, γιαρ]
θα φάζω σε ματζίραν [ωφ! ωφ! ωφ! ωφ!]
Σ’ αγιάζ’ μ’ αφήντς με μαναχόν, [γιαρ, γιαρ, γιαρ]
τ’ εσόν θα έν’ το κρίμαν [όι, όι, όι, όι]

Μανουσ̌άκι μ’, τουτουγιάνι μ’,
έλα, γόνεψον σο γιάνι μ’
Έλα, παραδείσ’ πουλίν,
για τ’ εσέν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Έλα, παραδείσ’ πουλίν,
για τ’ εσέν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Μανουσ̌άκι μ’, τουτουγιάνι μ’,
έλα, γόνεψον σο γιάνι μ’

Απέσ’ σα ελατόκλαδα [γιαρ γιαρ γιαρ]
τη φωλέα σ’ θα χτίζω [όι, όι, όι, όι]
Έλα, τρυγόνι μ’, μετ’ εμέν [γιαρ γιαρ γιαρ]
το ψ̌όπο μ’ μη κλαινίζω [ωφ! ωφ! ωφ! ωφ!]

Μανουσ̌άκι μ’, τουτουγιάνι μ’,
έλα, γόνεψον σο γιάνι μ’
Έλα, παραδείσ’ πουλίν,
για τ’ εσέν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Έλα, παραδείσ’ πουλίν,
για τ’ εσέν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Μανουσ̌άκι μ’, τουτουγιάνι μ’,
έλα, γόνεψον σο γιάνι μ’

Μανουσ̌άκι μ’, τουτουγιάνι μ’,
έλα, γόνεψον σο γιάνι μ’
Έλα, παραδείσ’ πουλίν,
για τ’ εσέν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Έλα, παραδείσ’ πουλίν,
για τ’ εσέν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Μανουσ̌άκι μ’, τουτουγιάνι μ’,
έλα, γόνεψον σο γιάνι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγιάζ’αγιάζι, διαπεραστικός κρύος αέρας και υγρασία ayaz
απέσ’μέσα
αφήντςαφήνεις
βοσ̌κίζωβοσκάω
γιαζίαπεδιάδες, εξοχή, ύπαιθρος yazı
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γόνεψονεγκαταστήσου, φώλιασε, προσγειώσου (προστ.) konmak
εβγαίν’βγαίνει
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
εστόλτσενστόλισε
κλαινίζωστενοχωρώ, κάνω κπ να κλάψει
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μανουσ̌άκιμενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
ματζίρανγιαούρτι macun
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ορμάν’δάσος orman
παραδείσ’παραδείσου
παρχαροτσ̌ίτσ̌εκονλουλούδι του παρχαριού παρχάριν + çiçek
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τουτουγιάνιτο φυτό αμάραντος (Helichrysum stoechas – Ελίχρυσος ο πολύτιμος) dudiye otu/tutuya
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φάζωταΐζω
φωλέαφωλιά
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr