Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φουρουτζ̌ής

ΠαρχαρόπουλονΠαρχαρόπουλον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης


Φουρουτζ̌ής ψένω ψωμία
κι εμέν ψέν’ η Πελαγία
Σ’ ομμάτι͜α απέσ’ τερεί με
κι έναν φίλεμαν ’κι δί’ με

«Ψέσον» λέει με «τα ψωμία σ’
απιδέβα την καρδία σ’
και το φίλεμαν τ’ εμόν
φουρουτζ̌ή έν’ ακριβόν»

Φουρουτζ̌ής ψένω ψωμία
κι εμέν ψέν’ η Πελαγία
«Εμέν» λέει «ξάι μη νουνί͜εις
τέρ’ αλλού να γυναικί͜εις»

Κι εγώ πάντα αλευρωμένος
και -ν- ας ση σεβντάν καμένος
Αγαπώ και ’κι αγαπά με
σα ξένα θα πάω χάμαι

«Ντο είναι ατά ντ’ ευτάς;
Φουρουτζ̌ή, κάθκα σ’ ωβά σ’!
Πού θ’ αφήντς και το φουρνί σ’
τη δουλεία σ’, το ψωμί σ’;»

Αν ’κι ψέντς εσύ ψωμία,
πώς θα ζει η Πελαγία;
-’Κι δίγ’ ατο σε καν’νάν
φίλεμαν χωρίς στεφάν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
απιδέβαφύγε, άφησε πίσω, ξεπέρασε, προσπέρασε (προστ.)από + διαβαίνω
ατάαυτά
αφήντςαφήνεις
γυναικί͜ειςβρίσκεις γυναίκα, παντρεύεσαι
δί’δίνει
δίγ’δίνω
δουλείαδουλειά, εργασία
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
κάθκακάθισε (προστ.)
καν’νάνκανέναν
’κιδενουκί<οὐχί
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τερείκοιτάει
φίλεμανφιλί
φουρουτζ̌ήφούρναρη
φουρουτζ̌ήςφούρναρης
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψέν’ψήνω/ει
ψέντςψήνεις
ψένωψήνω
ψέσονψήσε (προστ.)
ωβάαβγά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr