Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατέρα ’κι ανασπάλλω σε

ΠαρχαρόπουλονΠαρχαρόπουλον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης


Τη φωτογραφία σ’
έχω σα χ̌έρι͜α μ’
Και τα δάκρυ͜α μ’ τρέχ’νε
για τ’ εσέν, πατέρα μ’

Σον δύσκολον την ώραν
κανέναν ’κ’ έχω
Να θήκω τα χ̌έρι͜α μ’
σ’ ωμία τ’ απάν’

Μόνο ’σέναν είχα
στήριγμαν σον κόσμον
Ατώρα -ν- επέμ’να
ορφανόν

Με τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α
έλεπα τον κόσμον
Ατώρα τα δάκρυ͜α μ’
τρέχ’νε νερόν

Με τ’ εσά τα χ̌έρι͜α
έχτιζα τον κόσμον
Ατώρα έναν πόδαν
να ευτάω ’κ’ επορώ

Ο πατέρας έν’
ο κορμόν τη δεντρού
και τα κλαδόπα
είμες εμείς

Σο δύσκολον την ώραν
κουίζομε «μανίτσα»
Μα ας σον πατέραν
αναμένομε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατώρατώρα
είμεςείμαστε
έλεπαέβλεπα
έν’είναι
επέμ’νααπόμεινα
επορώμπορώ
εσάδικά σου/σας
ευτάωκάνω, φτιάχνετεεὐθειάζω
θήκωθέτω, βάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
κλαδόπακλαδάκια
κουίζομεφωνάζουμε, λαλούμε, καλούμε κπ ονομαστικά
ομμάτι͜αμάτια
πόδανίχνος, πατημασιά, βήμα
τρέχ’νετρέχουν
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr