Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα παράπονα τη ξενιτέα

ΠαρχαρόπουλονΠαρχαρόπουλον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης


Τα παράπονα μ’ πολλά είν’,
η ψ̌η μ’ γεραλίν
και η γούλα μ’ κρεμαμένον,
έρημον πουλίν

Πέραν σα ψηλά ραχ̌ία
είν’ ανθρώπ’ τ’ εμόν
Η μανίτσα μ’ και ο κύρη μ’
και ο αδελφό μ’

Μαναχός απέσ’ σα ξένα
σιρινεύκουμαι
Και τα νύχτας σο κρεβάτι μ’
γυροκλώσκουμαι

Τα παράπονα μ’ ’κι ακούνε
όλ’ τερούν σεΐρ’
Το νερόν τη ξενιτείας
πικρόν και ζεχίρ’

Σύρω και τ’ αροθυμίας,
τρώγω την ζωή μ’
Ας εφίλ’να απέσ’ σ’ ομμάτι͜α
και την αδελφή μ’

Άμον άδικον κατάραν
στέκω απάν’ σην γην
Ζω ανάμεσα σον κόσμον
εγώ ας σο ταφίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένοyaralı
γούλαλαιμόςgula
γυροκλώσκουμαικλωθογυρίζω
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εφίλ’ναφιλούσα
ζεχίρ’δηλητήριοzehir/zehr
’κιδενουκί<οὐχί
κρεμαμένονκρεμασμένο/η
μαναχόςμοναχός, μόνος
όλ’όλοι/α
ομμάτι͜αμάτια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σεΐρ’θέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος)seyir/seyr
σιρινεύκουμαισέρνομαι κατά γηςsürünmek
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τερούνκοιτούν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr