Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η μάνα και ο πατέρας

ΠαρχαρόπουλονΠαρχαρόπουλον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης


Έν’ η μάνα σο παιδίν
και εικόνα και κερίν
Αρρωσταίν’, τη μάνα θέλ’!
Τα λόγια τ’ς άμον το μέλ’

Και -ν- ο πατέρας σο ποδάρ’
τη ’σπιτί’ έν’ το στουλάρ’
Σα ποράνι͜α τη ζωής
’κ’ έν’ άμον ατόν κανείς

Τα παιδία τ’ς λούζ’, αλλάζ’,
τη βούκαν ατ’ς ατά φάζ’
Τη μάναν όντες τερούν,
τα χ̌είλια τ’ς χαμογελούν

Και -ν- ο πατέρας ο καλόν
όλη μέρα κι͜αν ιδρών’
Τ’ εμέκι͜α τ’ ξάι ’κι νουνίζ’
σα παιδία τ’ χαλαλίζ’

Έν’ η μάνα σο παιδίν
παρ’γορίαν ση ζωήν
«Μάνα» το παιδίν ντο λέει
άθελα -ν- η μάνα κλαίει

Και -ν- ο πατέρας πάντα παίρ’
νεγκασίαν ντ’ έν’ ’κ’ εξέρ’
Και σο χ̌ιόν’ και ση βρεχ̌ήν
γουρπάν’ ο κύρ’ σο παιδίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατάαυτά
βούκανμπουκιά
βρεχ̌ήνβροχή
γουρπάν’θυσίαkurban/ḳurbān
έν’είναι
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κύρ’πατέρα
μέλ’μέλι
νεγκασίανκούραση
νουνίζ’σκέφτεται
ξάικαθόλου
όντεςόταν
παιδίαπαιδιά
παρ’γορίανπαρηγοριά
ποδάρ’πόδι
ποράνι͜αμπόρες, καταιγίδεςboran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
’σπιτί’σπιτιού
στουλάρ’στύλος που βαστάζει την στέγη οικίας, μτφ. στήριγμα
τερούνκοιτούν
φάζ’ταΐζω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr