Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντο θ’ ευτάγω μετ’ εσέν

Παρχαρόπουλον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης


Ντο θ’ ευτάγω μετ’ εσέν;
Αγαπώ σε, ’δέν ’κ’ εβγαίν’ [όι! όι! αμάν!]
Ας εγάπανες με ολίγον,
έρχουμαι και λες με «’φύον»

Νέτσ̌η, έλα σα καλά σ’
τον Θεό σ’ αν αγαπάς
Σο κιφάλι μ’ το μυαλόν
έντονε τσούλχον ωβόν [όι! όι! αμάν!]

Αχπάσκουμαι σο κεπίν,
πάω εμπαίνω σο μαντρίν
Ντό θ’ ευτάγω μετ’ εσέν;
Αγαπώ σε, ’δέν ’κ’ εβγαίν’

Θα πάω σον ανοιχτήν
να σύρ’ για τ’ εμέν χαρτίν [ωφ! ωφ! αμάν!]
Να μαθάνω τίναν θέλτς
ντό τεΐ -ν- εμέν ’κι παίρτς

Λύγουμαι άμον κερίν,
καίει φωτία απέσ’ σην ψ̌η μ’
Ντό θ’ ευτάγω μετ’ εσέν;
Αγαπώ σε, ’δέν ’κ’ εβγαίν’ [όι! όι! αμάν!]

Η σεβντά σ’ εμέν ζαντύν’
και χωρίς ρακίν μεθύν’
Αν ’κ’ ευτάγω σε τ’ εμόν,
πάω ρούζω σον γκρεμόν

Η σεβντά σ’ εμέν ζαντύν’
και χωρίς ρακίν μεθύν’
Αν ’κ’ ευτάγω σε τ’ εμόν,
πάω ρούζω σον γκρεμόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανοιχτήνμάντη, χαρτομάντη
απέσ’μέσα
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
’δέντίποτα
εβγαίν’βγαίνει
εγάπανεςαγαπούσες
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εμπαίνωμπαίνω
έντονεέγινε
έρχουμαιέρχομαι
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ζαντύν’τρελαίνει
θέλτςθέλεις
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κεπίνκήπος
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
λύγουμαιλιώνω
μαθάνωμαθαίνω
μεθύν’μεθάει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νέτσ̌ηΕ! κόρη, ε! εσύ
παίρτςπαίρνεις
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τεΐτάχα, δήθεν, υποτίθεται deyü (οθωμ.περ.)
τίνανποιον/α
τσούλχονκλούβιο cılk
ψ̌ηψυχή
ωβόναβγό

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr