Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εμετέρ’ ας ση Ρουσίαν

ΠαρχαρόπουλονΠαρχαρόπουλον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης


Σην Ελλάδαν, σην πατρίδαν
εχπάσταν με έναν ελπίδαν
Τ’ εμετέρ’ ας ση Ρουσίαν
έρθαν σην Μακεδονίαν

Σα χωρία εταγουτεύταν
με αδέρφι͜α ξαν ευρέθαν
Όλ’ εντάμαν τρών’ και πίν’νε
’ς σ’ έναν ’ς σ’ άλλον χώρι͜α ’κ’ είναι

Τ’ ομματόπα τη Ελπίδας
ας σα μέρι͜α τη Τιφλίδας
Έχ’νε χρώμα γαλανόν
ένα με τον ουρανόν

Τα μαλλόπα ατ’ς είν’ μέλι
τα χ̌ειλόπα ατ’ς κεράσι
Πάντα λένε και γελούν’
τα τραντάφυλλα -ν- ανθούν

Ταξιδιάρικα πουλία
και σα χ̌ιόνι͜α και σα κρύα
Αραεύ’νε άλλα μέρι͜α
άνοιξην και καλοκαίρι͜α

Έναν τόπον να γονεύ’νε
τα παιδία τουν να φέρ’νε
Σην πατρίδαν με καλόν
φωλέαν θα ευτάν’ ζεστόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
ατ’ςαυτής, της
γονεύ’νεεγκαθίστανται, φωλιάζουν, προσγειώνονται (επί πτηνών) konmak
είν’είναι (για πληθ.)
εμετέρ’δικοί μου/μας
εντάμανμαζί
έρθανήρθαν
εταγουτεύτανσκορπίστηκαν, διασκορπίστηκαν dağıtmak
ευρέθανβρέθηκαν
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
εχπάσταναναχώρησαν, κίνησαν για
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μαλλόπαμαλλάκια
μέρι͜αμέρη
ξανπάλι, ξανά
όλ’όλοι/α
ομματόπαματάκια
παιδίαπαιδιά
πίν’νεπίνουν
ΡουσίανΡωσία
’ς(ας) από
τουντους
φέρ’νεφέρνουν
φωλέανφωλιά
χ̌ειλόπαχειλάκια
χωρίαχωριά
χώρι͜αχωριστά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13447
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr