Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λάχανα

Αξέχαστο ποντιακό γλέντιΑξέχαστο ποντιακό γλέντι

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Πίνω έναν, πίνω δύο,
πίνω τρία και μεθώ
και τη χ̌έρας το κορτσόπον
ν’ ανασπάλω ’κ’ επορώ
Αμάν! Ν’ ανασπάλω ’κ’ επορώ

Λάχανα, πουλί μ’, λάχανα
σο πέραν τη μαχαλά
Με τα χ̌έρι͜α σ’ εποίκες α’, πουλί μ’,
σ’ εμέν μ’ ευρήκ’ς μαχανάν
Αμάν! σ’ εμέν μ’ ευρήκ’ς μαχανάν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ανασπάλωξεχάσω
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
επορώμπορώ
ευρήκ’ςβρίσκεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
μαχανάνδικαιολογία, άλλοθι bahane/bahāne<vahānag (μεσ.περσ.)
χ̌έραςχήρας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr