Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ρωμάνας ι-μ’ τραντάφυλλον

Αξέχαστο ποντιακό γλέντιΑξέχαστο ποντιακό γλέντι

Στιχουργοί: Στάθης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Ρωμάνας ι-μ’ τραντάφυλλον,
κυδών’ σκουντουλισμένον
Για τ’ εσέν λόγον πη θα λέει
να έν’ αφορισμένον

Σην ψ̌η μ’ κι άμον ελαία
για κλώστ’ σ’ εμέν μερέαν
Γιά δος μα έναν φίλεμαν,
γιά ένα μαχ̌αιρέαν

Απάν’ σα ποδαρέας ι-σ’,
αρνί μ’, θα πάγω χάμαι
Έπαρ’ με σ’ εγκαλιόπο σου
καλά σπίγγ’σον και κράτ’ με

Σην ψ̌η μ’ κι άμον ελαία
για κλώστ’ σ’ εμέν μερέαν
Γιά δος μα έναν φίλεμαν,
γιά ένα μαχ̌αιρέαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
γιάείτε, ήya/yā
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
εγκαλιόποαγκαλίτσα
ελαίαελιά (καρπός & το δέντρο)
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
κράτ’κράτα, βάστα, κάνε κράτει (προστ.)
μαχ̌αιρέανμαχαιριά
μερέανμεριά
πηπου
ποδαρέαςπατημασιές, χνάρια
σπίγγ’σονσφίξε (προστ.)
φίλεμανφιλί
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr