Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Κατό δράμι͜α βούτορον

Αξέχαστο ποντιακό γλέντιΑξέχαστο ποντιακό γλέντι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


’Κατό δράμι͜α βούτορον
και πενήντα δράμι͜α μέλ’
Το γλυκύν το φίλεμαν
έν’ απάν’ σο μεσημέρ’

Η νύφε και ο γαμπρόν
πάν’ σα στεφανώματα
Το γλυκύν το φίλεμαν
έν’ σα ξημερώματα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
βούτορονβούτυρο
γλυκύνγλυκιά/ό
δράμι͜αμονάδα βάρους, 1 δράμι=1/400 της οκάς μεσ. ελλ. δράμιον < τουρκ. dirhem < περσ. dirham < αρχ. ελλ. δραχμή (αντιδάνειο)
έν’είναι
’κατόεκατό
μέλ’μέλι
νύφενύφη
φίλεμανφιλί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr