Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σίτι͜α επέγνα ομάλι͜α-ομάλι͜α

Αξέχαστο ποντιακό γλέντιΑξέχαστο ποντιακό γλέντι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Σίτι͜α επέγ’να ομάλι͜α-ομάλι͜α
είδα ορμάνι͜α και λιβάδι͜α
και ση λιβαδί’ σην άκραν
έστεκεν δέντρον και μέγαν
Έπλωσα να παίρω έναν,
εχολιάστεν η Λεμόνα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
επέγ’ναπήγαινα
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
εχολιάστενθύμωσε, αγανάκτησε
λιβαδί’λιβαδιού
ομάλι͜αομαλά, ευθεία, πεδιάδες, ίσια (επιρρ.)
ορμάνι͜αδάση orman
παίρωπαίρνω
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr