Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θ’ αλλάζουμε δαχτυλίδι͜α

Εν χορδαίς ωδή | Με άρωμα Ευξείνου

Καλλιτέχνες: Γιώργος Δημητριάδης, Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης


Απόψ’ η νύχταν έμορφον
τ’ άστρα -ν- άμον τσιλίδι͜α
Απόψ’ εμείς θ’ αλλάζουμε,
πουλόπο μ’, δαχτυλίδι͜α

Τα άστρα ας σον ουρανόν
για τ’ εσέν θα κρεμίζω
και το γουλόπο σ’ τ’ έμορφον,
αρνόπο μ’, θα στολίζω

Απόψ’ είσαι παντέμορφος,
λαμπρόν η φορεσία σ’
Ατό ιγεύ’, αρνόπο μου,
με τα χρυσά τα ψ̌ήα σ’

Σο άσπρον το χ̌ερόπο σου,
γιαβρί μ’, φωτάζ’ η βέραν
Απόψ’ η μάνα σ’ θ’ ευτάει γιον
κι ο κύρη μ’ θι͜αγατέραν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γουλόπολαιμουδάκι gula
έμορφονόμορφο
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ιγεύ’ταιριάζει uymak
κρεμίζωγκρεμίζω, ρίχνω κατά γης
παντέμορφοςπανέμορφη
πουλόποπουλάκι
τσιλίδι͜απυρωμένα κάρβουνα εστίας
φορεσίαφορεσιά, ένδυση
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει
χ̌ερόποχεράκι
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr