Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σο πέραν τη μαχαλάν

Ση παρχαρί’ σο δρόμονΣη παρχαρί’ σο δρόμον

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Αδάμ Αποστολίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Σο πέραν τη μαχαλάν,
είπα και ξαν λέγ’ ατο
Γιά θα δίγ’νε με κουτσ̌ή,
γιά τ’ ημ’σόν θα καίγ’ ατο

Εκεί πέρα ήλος έν’,
τη τελή Γιώρ’ σ̌κύλος έν’
Σ̌κύλος έν’ και δάκ’ ατον
το κορτσόπον κλέφτ’ ατο

Θάλασσα, λελεύω σε
με τα μαύρα κύματα
Την κουτσ̌ήν θα κλέφτ’ ατεν
κι ας εποίκεν κρίματα

Εκεί πέρα ήλος έν’
τη τελή Γιώρ’ σ̌κύλος έν’
Σ̌κύλος έν’ και δάκ’ ατον
το κορτσόπον κλέφτ’ ατο

Όθεν σύρ’ το άλογο μ’,
εκαικά ποτίζ’ ατο
Θεία μ’, το κορτσόπο σου
δάκω, τσιρμουλίζ’ ατο

Εκεί πέρα κάτ’ υλάζ’
σ̌κύλος έν’ και με τ’ ουράδ’
Το ουράδ’ν ατ’ κόφτ’ ατο,
το κορτσόπον κλέφτ’ ατο

Σ’ άλογον απάν’ είμαι,
είκοσι χρονών είμαι
Έπαρ’ με, κόρ’, έπαρ’ με
γιοσμάν παλληκάρ’ είμαι

Εκεί πέρα κάτ’ υλάζ’,
σ̌κύλος έν’ και με τ’ ουράδ’
Το ουράδ’ν ατ’ κόφτ’ ατο,
το κορτσόπον κλέφτ’ ατο
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατεναυτήν
γιάείτε, ή ya/yā
γιοσμάνκομψό, λεβέντη, λεβέντικο yosma
δάκ’δαγκώνω/ει
δάκωδαγκώνω
δίγ’νεδίνουν
εκαικάεκεί πέρα
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
ημ’σόνμισό/η
κορτσόποκοριτσάκι
κορτσόπονκοριτσάκι
κουτσ̌ήκόρη
κουτσ̌ήνκόρη
κόφτ’κόβει
λελεύωχαίρομαι
μαχαλάνγειτονιά mahalle/maḥalle
ξανπάλι, ξανά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ουράδ’ουρά
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τελήτρελού deli
τσιρμουλίζ’τσιμπώ/άει uçurmak
υλάζ’γαβγίζει ὑλάω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr