Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαναχόν κλειδών’νε σε

Εν χορδαίς ωδή | Με άρωμα ΕυξείνουΕν χορδαίς ωδή | Με άρωμα Ευξείνου

Στιχουργοί: Κώστας Κωνσταντινίδης

Συνθέτες: Γιώργος Δημητριάδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Δημητριάδης, Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης


Ο κυρ’ κι η μάνα σ’, πουλόπο μ’,
ν’ έξερα ντό νουνίζ’νε
και μαναχόν κλειδών’νε σε,
το ψ̌όπο μ’ τυραννίζ’νε

Όντες κείται κα’ ο κύρη σ’
άνοιξον το παραθύρι σ’
ν’ εμπαίνω σ’ οσπιτόπο σου
κι ευτάγω το χατίρι σ’

Απ’ εμέν να χωρίζ’νε σε
ατείν’ πώς πολεμούνε!
Ας σην εγάπ’ τ’ εμέτερον
ατείν’ ξάι ’κ’ εγροικούνε

Απέσ’ σ’ εμόν την καρδίαν
είσαι άμον Παναΐαν
Αΐκον σεβντάν γίνεται
τα δέκα χρόνι͜α μίαν

Τη κόσμου/κοσμί’ τα πικρόλογα
και τα κατηγορίας
’κι θα ’πορούν να ’βγάλ’νε με,
πουλί μ’, ας σην καρδία σ’

Χάιτε! ας πάμε στέρεα - στέρεα
άμον ζευγάρ’ περιστέρι͜α
Εμάς ’κι αποχωρίζ’νε μας
τα δίκοπα μαχ̌αίρι͜α
Εμάς ’κι αποχωρίζ’νε μας
τουσ̌μάν’ με τα μαχ̌αίρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
άμονσαν, όπως, καθώς
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απέσ’μέσα
ατείν’αυτοί
’βγάλ’νε(εβγάλ’νε) βγάλουν
εγάπ’αγάπη
εγροικούνεκαταλαβαίνουν
εμέτερονδικός/ή/ό μου
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έξεραήξερα
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
κείταικείτεται, ξαπλώνει
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοσμί’κόσμου
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μίανμια φορά
νουνίζ’νεσκέφτονται
ξάικαθόλου
όντεςόταν
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
’πορούν(επορούν) μπορούν
πουλόποπουλάκι
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
χάιτεάντε haydi<hay de (οθωμ.)
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
χωρίζ’νεχωρίζουν, ξεδιαλέγουν
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr