Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατρίδα μ’

Εν χορδαίς ωδή | Με άρωμα Ευξείνου

Καλλιτέχνες: Γιώργος Δημητριάδης, Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης


Πατρίδα μ’, ψηλά τα βουνά σ’,
πράσινα τα παρχάρι͜α σ’
κι η Μαύρη Θάλασσα θερίζ’
ντο κείται σην εγκάλια σ’

Όντες τερώ την θάλασσα σ’
τ’ ομματόπα μ’ γομούνταν
Ας σην Ορντού και -ν- ους το Καρς
σο τσ̌όλ’ την Τραπεζούνταν

♫

[Ωχ! Και -ν-] Αφήνω γεια σας ραχ̌όπα,
αγρόμηλα και μόρι͜α
[Και] Ση Κερασούντας τον γιαλόν
σ̌υρίζ’νε τα παπόρι͜α

[Και -ν-] Εξέβα απάν’ σο παπόρ’
[και] σην κουβερτήν εκάτσα
[Αχ!] Νουνίζω πού εχπάστα εγώ,
ντό είχα, ντό εχάσα

[Αχ! Και] Μοιρολογούνε οι τρανοί
και κλαίνε τα παιδία
[Αχ!] Και σου Μελά το μαναστήρ’
δα̤κρύζ’ η Παναΐα

[Αχ!] Βουνά μη πρασινίζετεν
και μη χλωροφοράτεν
[και -ν-] Εσείς τα παρχαρόπουλα
Άλλο μη κελαηδάτεν

Παρχάρι͜α, λιβαδοτόπα̤,
ορμάνι͜α και ραχ̌ία
Όλια επέμ’νανε έρημα
χωρίς λύρας λαλία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγρόμηλαάγρια μήλα
απάν’πάνω
γομούντανγεμίζουν, βουρκώνουν, κομπιάζουν
εγκάλιααγκαλιά
εκάτσακάθισα
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
επέμ’νανεαπόμειναν
εχπάστααναχώρησα, κίνησα για
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κουβερτήνκατάστρωμα βενετική coverta/ιταλική coperta<coopertus
λαλίαλαλιά, φωνή
μαναστήρ’μοναστήρι
μόρι͜αβατόμουρα μόρον
νουνίζωσκέφτομαι
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
ορμάνι͜αδάση orman
ουςως, μέχρι
παιδίαπαιδιά
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
παπόρι͜αβαπόρια, καράβια vapore
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
παρχαρόπουλαπουλιά του παρχαριού (βλ. παρχάρι)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
σ̌υρίζ’νεσφυρίζουν σῦριγξ
τερώκοιτώ
τσ̌όλ’έρημο, ερημικό çöl
χλωροφοράτενείστε γεμάτα χλωρίδα, είστε καταπράσινα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr