Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Στράτας καϊτέν

Τραγούδια του ποντιακού λαούΤραγούδια του ποντιακού λαού

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Ευσταθιάδης


[Και -ν-] Όλεν τον κόσμον θα κουρτώ,
[Και] την θάλασσαν θα πίνω
[Άι] Μετ’ έναν αναστέναγμαν
[Άι/Και] του ήλ’ [και] το φως θα βζήνω

[Και] Ραχ̌ι͜ά και ραχ̌ι͜οκέφαλα
[και -ν-] ανοίξτεν θα περάνω
[Άι] Ωρία παίρετε άψιμον
[Και -ν-] όντες αναστενάζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοίξτενανοίξτε (προστ.)
άψιμονφωτιά
βζήνωσβήνω
κουρτώκαταπίνω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όντεςόταν
παίρετεπαίρνετε
περάνωπερνάω
ραχ̌ι͜οκέφαλαρχο
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ωρίαπρόσεξε, φύλαξε, φυλάξου, επέβλεψε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr