Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καπιτάνε Ευκλείδης

Τραγούδια του ποντιακού λαούΤραγούδια του ποντιακού λαού

Στιχουργοί: Ιωάννης Τσορτανίδης

Συνθέτες: Ιωάννης Τσορτανίδης

Καλλιτέχνες: Στάθης Ευσταθιάδης


Ε! μαύρε Τσ̌ορτανίκα,
για τον Ευκλείδη έγραψες
τραγωδίας αΐκα!

Πέντε χρόνι͜α σ’ αντάρτικα
ση Σάντας τα ραχ̌ία
Πέντε χρόνι͜α ετυράννιζεν
[και] των άπιστων τα ψ̌ήα
Πέντε χρόνι͜α ετυράννιζεν
τα τούρκικα τα ψ̌ήα
Καπιτάνε μ’, Ευκλείδη!

[Και -ν-] Ατός που ’κ’ εφογούτονε
σπαθία και μαχ̌αίρι͜α
Πώς εγροίκ’σεν και -ν- ερρούξεν
και ση Χάρονος τα χ̌έρι͜α
Καπιτάνε μ’, Ευκλείδη! / Ε! μαύρον παλληκάριν!

Ευκλείδη μ’, τα παλληκάρι͜α σ’
εσέναν αραεύ’νε
Όθεν στέκ’νε και κάθουνταν
[και] μοιρολογούν και κλαίγ’νε
Καπιτάνε μ’, Ευκλείδη!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκατέτοια/ες
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
εγροίκ’σενκατάλαβε
ερρούξενέπεσε
εφογούτονεφοβόταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθουντανκάθονται
κλαίγ’νεκλαίνε
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ραχ̌ίαράχες, βουνά
στέκ’νεστέκουν
τραγωδίαςτραγούδια
ΧάρονοςΧάρου
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr