Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τραγούδι της Τόνγιας

Τραγούδια του ποντιακού λαούΤραγούδια του ποντιακού λαού

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Ευσταθιάδης


Η κεμεντζ̌έ μ’ παίζει καλά,
η λάλι͜α μ’ κωδωνίζει
Έναν έμορφον κορτσόπον
την καρδι͜ά μ’ τυραννίζει

Απέσ’ σο κεμεντζ̌όπο μου,
πουλόπο μ’, να εχώρ’νες
Τ’ εξεργατ’κά τα λώματα
τον έπεργον θ’ εφόρ’νες

Κόρ’, μη κλαινί͜εις την κεμεντζ̌έν
μη καί͜εις και την καρδία μ’
Έλα μ’ αργεύ’ς να λες το «ναι»,
έσπρυναν τα μαλλία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αργεύ’ςαργείς, καθυστερείς
έμορφονόμορφο
έπεργονεργάσιμη ημέρα
έσπρυνανάσπρισαν
εφόρ’νεςφορούσες
εχώρ’νεςχωρούσες
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
κεμεντζ̌ένλύραkemençe/kemānçe
κεμεντζ̌όπολυρίτσαkemençe/kemānçe
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
κορτσόπονκοριτσάκι
λώματαρούχαλῶμα/λωμάτιον
πουλόποπουλάκι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr