Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ορφανέσσας το νυφέπαρμαν

Τραγούδια του ποντιακού λαούΤραγούδια του ποντιακού λαού

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ευστάθιος Μιχαηλίδης


Διήμερα, τριήμερα
τη νύφε παραστέκ’νε [νε]
Φορίζ’ν’ ατεν, στολίζ’ν’ ατεν
κι ατέν ’κι στεφανών’νε [νε]

Στείλ’νε σον Άδην μένεμαν
τον κύρ’ν ατ’ς παραγγείλ’νε
Κι εκείνος ’πέρεν είδησην
κι ελάλεσεν τον Χάρον

- Έλα, Χάρε, ας παλεύομε
σο χάλκενον τ’ αλώνι σ’
κι αν έν’ και ντο νικώ σε εγώ
Χάρε, νασάν εμένα!
Χάρε, νασάν εμένα!

Θα πάω κι εγώ σην χαράν
όθεν εμέν εμέντσαν
Θα πάω ελέπω την κόρη μ’
πώς παίρ’ν’ ατεν και πάγ’νε
Κι αν έν’ και ντο νικάς με εσύ
Χάρε...Χάρε, ν’ αηλί εμέναν! Ν’ αηλί εμέναν!

Επάλεψαν, επάλεψαν
και -ν- ο Χάρον ’κ’ ενικέθεν
Κι η κόρ’ απάν’ σο κατωθύρ’
τη κάκου ενεμείν’νεν

-Ας τρών’ και πίν’ν’ οι φίλοι μου
και -ν- ας παραστέκ’ν’ την κόρη μ’
Ας τρών’ και πίν’ν’ οι φίλοι μου
και παραστέκ’ν’ την κόρη μ’ [νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απάν’πάνω
ατέναυτήν
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
ελάλεσενέβγαλε λαλιά, κάλεσε, αποκάλεσε, προσκάλεσε, οδήγησε
ελέπωβλέπω
εμέντσανμήνυσαν, διαμήνυσαν, παρήγγειλαν
έν’είναι
ενεμείν’νενπερίμενε, ανέμενε
ενικέθεννικήθηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κατωθύρ’κατώφλι, η παράπλευρη και κάτω ξύλινη δοκός της πόρτας, ο πρόδρομος
’κιδεν ουκί<οὐχί
κύρ’νκύρη, πατέρα
μένεμανειδοποίηση, μήνυμα μήνυμα
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νασάνχαρά σε
νύφενύφη
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
παίρ’ν’παίρνουν
παραγγείλ’νεπαραγγέλουν
παραστέκ’νεπαραστέκουν
’πέρεν(επέρεν) πήρε
πίν’ν’πίνουν
στείλ’νεστέλνουν
στεφανών’νεστεφανώνουν
φορίζ’ν’ντύνουν
χάλκενονχάλκινο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr