Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεράντα ποταμόνερα

Τραγούδια του ποντιακού λαούΤραγούδια του ποντιακού λαού

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μαρία Αμανατίδου-Ευσταθιάδου, Στάθης Ευσταθιάδης


Σεράντα ποταμόνερα,
εφτά ραχ̌ία χ̌ιόνι͜α
’κ’ επόρεσαν ν’ εχάνανε
τη κάρδιας ι-μ’ τα πόνι͜α

Τ’ εμά τα τέρτι͜α είν’ πολλά,
τα πάθι͜α μ’ άλλα τόσα
’κι ταγιανίζ’ το καρδόπο μ’
να λέει͜ ατα η γλώσσα

Θεέ μ’, άλλο μη βρέ͜εις Εσύ,
θα σ̌κίουν τα λιθάρι͜α
Τ’ εμά τα δάκρυ͜α μαναχόν
κανείνταν τα χορτάρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατααυτά
βρέ͜ειςβρέχεις
είν’είναι (για πληθ.)
εμάδικά μου
επόρεσανμπόρεσαν
εχάνανεέκαναν να χαθούν, έδιωχναν
’κ’δενουκί<οὐχί
κανείντανφτάνουν, είναι αρκετά
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
πάθι͜απάθη
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σεράντασαράντα
σ̌κίουνσκίζονται
ταγιανίζ’αντέχω/ειdayanmak
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr