Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ρομάνα

Τραγούδια του ποντιακού λαού

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Ευσταθιάδης


Ρομάνα -ν- επαρχάρευεν
Κουντούρ’ σα Λιβαδία
Σου Μίρη και σου Κοβλακά
και σ’ Άσπρα τα Πλακία

Ρομάνα, ξαν Ρομάνα
και του παρχαρί’ η μάνα
Τιδέν ’κι φοβερίζ’ α̤τεν
απέσ’ σ’ άγρι͜α τ’ ορμάνι͜α

Σεράντα χτήνι͜α ωρίαζεν,
σεράντα αλμεγάδι͜α
κι άλλ’ ατόσα εφύλαττεν
μουσκάρι͜α άμον ζουρκάδι͜α

Ρομάνα, ξαν Ρομάνα
και του παρχαρί’ η μάνα
Τιδέν ’κι φοβερίζ’ α̤τεν
απέσ’ σ’ άγρι͜α τ’ ορμάνι͜α

Ρομάνα επαρχάρευεν
σα ψηλά τα ραχ̌ία
Με τα κρενία εκατήβαζεν
και το γάλαν σα χωρία

Ρομάνα, ξαν Ρομάνα
και του παρχαρί’ η μάνα
Τιδέν ’κι φοβερίζ’ α̤τεν
απέσ’ σ’ άγρι͜α τ’ ορμάνι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλμεγάδι͜ατα πρόσφορα για άρμεγμα ζώα
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
εκατήβαζενκατέβαζε
επαρχάρευενπαραθερίζε σε ορεινό θερινό βοσκότοπο
εφύλαττενφύλαγε
ζουρκάδι͜αζαρκάδια
’κιδεν οὐκί<οὐχί
Κουντούρ’Φλεβάρη
κρενίαξύλινοι οχετοί ύδατος, βρύσες, κρήνες
μουσκάρι͜αμοσχάρια
ξανπάλι, ξανά
ορμάνι͜αδάση orman
παρχαρί’παρχαριού
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ρομάναπαρχαρομάνα, γυναίκα επιφορτισμένη με την επιμέλεια των ζώων και άλλες γαλακτοκομικές εργασίες στο παρχάρι (θερινό βοσκοτόπι)
σεράντασαράντα
τιδέντίποτα
χτήνι͜ααγελάδες
χωρίαχωριά
ωρίαζενπρόσεχε, φύλαγε, επέβλεπε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr