Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Για τ’ εσέν νουνίζω

Ο ξεριζωμός του ’22Ο ξεριζωμός του ’22

Στιχουργοί: Γιάννης Συμεωνίδης

Συνθέτες: Γιάννης Συμεωνίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Κυβεντίδης


Για τ’ εσέν νουνίζω,
κλαίω και πονώ
Λάσκουμαι -ν- απέσ’ σα στράτας
και παραμιλώ

Εσέν αγαπώ σε
ας σην ψ̌η μ’ πολλά
’Σέν θα στεφανούμαι
απάν’ ση Σουμελάν

Τ’ εμόν έτονε το λάθος
ντο εβέδα πλάν
Μαναχέσσα ατώρα κείσαι
σο γεργάν’ αφκά

Εσένα πονώ σε/Εσέν αγαπώ σε
ας σην ψ̌η μ’ πολλά
’Σέν θα στεφανούμαι
απάν’ ση Σουμελάν

Μοναχός ι-μ’ πώς θα ζω;
Ντό εγράεψα;
Και σα έρημα τα ξένα
εσέν εράεψα

Εσέν αγαπώ σε
ας σην ψ̌η μ’ πολλά
’Σέν θα στεφανούμαι
απάν’ ση Σουμελάν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατώρατώρα
αφκάκάτω
γεργάν’πάπλωμα yorgan
εγράεψαπέρασα, υπέφερα uğramak
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εράεψαέψαξα, γύρεψα, αναζήτησα aramak
έτονεήταν
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μαναχέσσαμονάχη
νουνίζωσκέφτομαι
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στεφανούμαιστεφανώνομαι
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr