Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Έμπρι͜α σ’ οσπίτ’ το έρημον

Ο ξεριζωμός του ’22Ο ξεριζωμός του ’22

Στιχουργοί: Γιάννης Συμεωνίδης

Συνθέτες: Γιάννης Συμεωνίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Κυβεντίδης


Έμπρα̤ σ’ οσπίτ’ το έρημον
η πόρτα κλειδωμένον
Κρούω, τσ̌αΐζω τη μάνα μ’,
ν’ ανοί͜ει με περιμένω

Τσ̌αΐζω και παραμιλώ
έμπρα̤ σα σκαλοπάτι͜α
Τερώ κανείς ’κι καλατσ̌εύ’,
φουρκίγουμ’ ας σα δά̤κρυ͜α μ’

Απάν’ σο κλάμαν το πολλά
άλλος εξέβεν λέει με
«Ντό αραεύ’ς και τίναν θέλτς;
αδά κανείς ’κ’ επέμ’νεν»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ανοί͜ειανοίγει
απάν’πάνω
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
έμπρα̤μπροστά
εξέβενβγήκε, ανέβηκε
επέμ’νεναπόμεινε
θέλτςθέλεις
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρούωχτυπώ
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τερώκοιτώ
τίνανποιον/α
τσ̌αΐζωφωνάζω, επιπλήττω
φουρκίγουμ’πνίγομαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr