Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Ο πρώτος ξεριζωμός

Ο ξεριζωμός του ’22Ο ξεριζωμός του ’22

Στιχουργοί: Γιάννης Συμεωνίδης

Συνθέτες: Γιάννης Συμεωνίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Κυβεντίδης


Ο πρώτον ο ξεριζωμός
έτονε των Ποντίων
Οι Τούρκ’ ντ’ εχάτεψαν εμάς
τον χρόνο είκοσι δύο (’22)

Άμον πουλόπα εδέβαν πλάν,
παίρ’νε τα στράτας πάνε
Με τα μωρά σα χ̌έρι͜α τουν
κλαίγ’νε, μοιρολογάνε

Εφέκανε τ’ οσπίτι͜α τουν
και τα περιουσίας
κι άμον γεσίρι͜α λάσκουνταν
σα μακρά ξενιτείας

Οι Πόντιοι υπόφεραν
μακρά σην ξενιτείαν
Με τη Θεού την δύναμην
εκλώσταν σην πατρίδαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γεσίρι͜ακυριολ. αιχμάλωτοι μτφ. ταλαιπώροι, αυτοί που έχουν υποστεί κακουχίες esir
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εκλώστανγύρισαν, επέστρεψαν
έτονεήταν
εφέκανεάφησαν
εχάτεψανέδιωξαν atmak
κλαίγ’νεκλαίνε
λάσκουντανπεριφέρονται, τριγυρίζουν, περιπλανώνται ἀλάομαι/ηλάσκω
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
παίρ’νεπαίρνουν
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
πουλόπαπουλάκια
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τουντους

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr