Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαύρη θάλασσα

Τραγούδια του ποντιακού λαούΤραγούδια του ποντιακού λαού

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μαρία Αμανατίδου-Ευσταθιάδου, Στάθης Ευσταθιάδης


Θάλασσα, Μαύρη θάλασσα [αμάν!]
[και] μη γίνεσαι θερίον
[Και] Σην Ελλάδαν αχπάσκουμες [αμάν!]
[και] χαμέλυνον ολίγον

[Και -ν-] Ας έξερα ποίον παπόρ’ [αμάν!]
[και] θα φέρ’ με σην Ελλάδαν
[Και -ν-] Απάν’ και σο τιρέκ’ν αθε [αμάν!]
[και] ν’ άφτω χρυσόν λαμπάδαν

[Και] Σην Ελλάδαν αν έρθαμε [αμάν!]
[και] ση Θράκης το χαβάσιν
[Και] Το τσ̌όλ’ και το Καραπουρούν / Γαραπουρούν [αμάν!]
[και -ν-] έφαεν και -ν- εμάς-ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αθετου/της
απάν’πάνω
άφτωανάβω
αχπάσκουμεςφεύγουμε, αναχωρούμε, κινούμε για
έξεραήξερα
έρθαμεήρθαμε
έφαενέφαγε
θερίονθηρίο
ΚαραπουρούνΚαραμπουρνάκι Καλαμαριάς
παπόρ’βαπόρι, καράβιvapore
τιρέκ’νκατάρτιdirek
τσ̌όλ’έρημο, ερημικόçöl
φέρ’φέρνω/ει
χαβάσιναέρα, ατμόσφαιραhava
χαμέλυνονχαμήλωσε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr