Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση παρχαρί’ σο δρόμον

Ση παρχαρί’ σο δρόμονΣη παρχαρί’ σο δρόμον

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Αδάμ Αποστολίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Ση παρχαρί’ σο δρόμον
το τσ̌αρούχ̌ι μ’ ελύεν
Είνας έμορφος κουτσ̌ή
ση γούλα μ’ ετυλίεν

Σην εγκάλια μ’ ερρούξεν
παρχαρέτ’κον πουλόπον
«Έργεψες», είπεν, «πουλί μ’,
θα εβγαίνεν το ψ̌όπο μ’!»

Τ’ εμά τα κοσσαρόπα
όθεν θέλ’νε ωβάζ’νε
Κεμεντζ̌έν σίτι͜α παίζω
τ’ έμορφα συντρομάζ’νε

Τ’ εμά τα προατόπα
σην εβόραν κοιμούνταν
Κεμεντζ̌έν σίτι͜α παίζω
τ’ άκλερα αφουκρούνταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκλεραάκληρα, φτωχά, δυστυχή, ταλαίπωρα
αφουκρούνταναφουγκράζονται
γούλαλαιμός gula
εβόρανσκιά
εγκάλιααγκαλιά
είναςένας/μία
ελύενλύθηκε, έλιωσε
εμάδικά μου
έμορφαόμορφα
έμορφοςόμορφος/η
έργεψεςάργησες
ερρούξενέπεσε
ετυλίεντυλίχθηκε
θέλ’νεθέλουν
κεμεντζ̌ένλύρα kemençe/kemānçe
κοιμούντανκοιμούνται
κοσσαρόπακοτούλες
κουτσ̌ήκόρη
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παρχαρέτ’κοντου παρχαριού
παρχαρί’παρχαριού
πουλόπονπουλάκι
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
συντρομάζ’νετρέμουνε ολόκληροι/ες/α
ψ̌όποψυχούλα
ωβάζ’νεκάνουν αβγά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr