Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σαββέλη λέγ’νε με

Τραγούδια του ποντιακού λαούΤραγούδια του ποντιακού λαού

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Ευσταθιάδης


Εμέν Σαββέλη¹ λέγ’νε με
τη τραγωδί’ [ξαν] τεχνίτες
Οι Κρωμέτ’ ’κ’ ινανεύ’ν ατο
ντο είμαι [και/γιαρ] και Ιμερίτες

Εγώ ση Κανάρ’ το πεγάδ’,
τ’ αρνί μ’ εσαρουλεύτα
Ενεθεμάτ’σα εγώ εμέν
την ώραν ντ’ εγεννέθα

Τρώγω σε, Μέλη μ’, τρώγω σε,
νε μέλι μ’, [και] νε σ̌εκέρι μ’,
Απόψ’ είδα σε σ’ όρωμα μ’
εκείσ’νε απάν’ και σο χ̌έρι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εγεννέθαγεννήθηκα
εκείσ’νεκειτόσουν, ξάπλωνες
ενεθεμάτ’σααναθεμάτισα
εσαρουλεύτατυλίχθηκα, αγκάλιασα, ήμουν προσκολλημένος πάνω
ινανεύ’νπιστεύουν, εμπιστεύονται inanmak
’κ’δεν ουκί<οὐχί
λέγ’νελένε
ξανπάλι, ξανά
όρωμαόνειρο
πεγάδ’βρύση
σ̌εκέριζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
Σημειώσεις
¹ Σαββέλης Γιακουστίδης (1880 Ίμερα-1934 Πανόραμα Θεσ/νίκης)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr