Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ας αρχινά και τραγωδεί

Τραγούδια του ποντιακού λαούΤραγούδια του ποντιακού λαού

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Ευσταθιάδης


Ας αρχινά και τραγωδεί
ο καρίπ’ς ο τσ̌οπάνον
Παιδίαν πουθέν ’κ’ είδετεν
τον λυριτσ̌ήν τον Παύλον;¹
Βάι! ας σο Κιλκίς τον Παύλον;

Τ’ οσπιτόπο μ’ απέσ’ σ’ ορμάν’
φύλλα καπλαεμένον
Άμον τ’ εμόν το καρδόπον
τα τέρτι͜α φορτωμένον

Τ’ οσπιτόπο μ’ απέσ’ σ’ ορμάν’
ολόερα κλεθρία
Το αίμαν απέσ’ σην καρδι͜ά μ’,
πουλόπο μ’, αγλαθία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγλαθία(προστ.) καθάρισε το αυλάκι (για την ομαλή ροή του ύδατος)
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
είδετενείδατε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καπλαεμένονκαλυμμένο, επικαλυμμένο kaplamak
καρδόπονκαρδούλα
καρίπ’ςξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμπορος garip/ġarīb
κλεθρίαΆλνος ο κολλώδης, γνωστό με τις ονομασίες κλήθρα ή σκλήθρα
ολόεραολόγυρα
ορμάν’δάσος orman
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παιδίανπαιδιά
πουθένπουθενά
πουλόποπουλάκι
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τραγωδείτραγουδάει
Σημειώσεις
¹ Παύλος Στεφανίδης, εκ Μούζενας Πόντου, γνωστός λυράρης της εποχής που εγκαταστάθηκε στο Κιλκίς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr