Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απ’ αδά και πέρα ούτε καλημέρα

Απ' αδά και πέρα ούτε καλημέραΑπ' αδά και πέρα ούτε καλημέρα

Στιχουργοί: Γιάννης Γκόσιος

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Πουτακίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Για τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α
είχα εγώ μουράτι͜α
μετ’ εσέν να χτίζω τη ζωή μ’
Εσέν να κερδίζω
όρκον κι αν επέρα,
απ’ αδά και πέραν
ούτε «καλημέρα»

Απ’ αδά και πέραν
ούτε «καλημέρα»
και σουμά σ’ εμέν να μη κονεύ’ς
Κι έναν να θυμάσαι
όθεν κι αν κοιμάσαι
την εγκάλια μ’ πάντα θ’ αραεύ’ς

Ντ’ έλεες εποίν’να,
για τ’ εσέν εζήν’να
και πάντα εγίνουτον τ’ εσόν
Τώρα καλατσ̌εύω
και τερείς σο πέραν
απ’ αδά και πέραν
ούτε «καλημέρα»

Απ’ αδά και πέραν
ούτε «καλημέρα»
και σουμά σ’ εμέν να μη κονεύ’ς
Κι έναν να θυμάσαι
όθεν κι αν κοιμάσαι
την εγκάλια μ’ πάντα θ’ αραεύ’ς

Εγώ απ’ εσένα
πάντα ενεμένα
για τ’ εμέν καλόν λόγον να λες
Έναν βήμαν έμ’νε
να φορώ σε βέραν
απ’ αδά και πέραν
ούτε «καλημέρα»

Απ’ αδά και πέραν
ούτε «καλημέρα»
και σουμά σ’ εμέν να μη κονεύ’ς
Κι έναν να θυμάσαι
όθεν κι αν κοιμάσαι
την εγκάλια μ’ πάντα θ’ αραεύ’ς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
εγίνουτονγινόταν
εγκάλιααγκαλιά
εζήν’ναζούσα
έλεεςέλεγες
έμ’νεήμουν
ενεμέναπερίμενα, ανέμενα
επέραπήρα
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
εσάδικά σου/σας
εσόνδικός/ή/ό σου
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώ keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κονεύ’ςεγκαθίστασαι, φωλιάζεις, προσγειώνεσαι konmak
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτι͜αμάτια
σουμάκοντά
τερείςκοιτάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr