Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν κορτσόπον έμορφον

Το βράδ’ σο ουρανόνΤο βράδ’ σο ουρανόν

Στιχουργοί: Κωνσταντίνος Παπουλίδης

Συνθέτες: Κωνσταντίνος Παπουλίδης

Καλλιτέχνες: Κωνσταντίνος Παπουλίδης


Έναν κορτσόπον έμορφον,
γλυκύν άμον το μήλον
Όθεν κέσ’ πάει και πορπατεί
φωτάζ’ άμον τον ήλιον

Πουλόπο μ’, όθεν πορπατείς
ανθίζ’ όλιον ο τόπον
Κι άμον παρχαρί’ μανουσ̌άκ’
σκουντουλίζ’ το καρδόπο μ’

Τ’ ομμάτια τ’ς είν’ ολήμαυρα,
τσ̌αρτιλίζ’νε ση νύχταν
Μαύρα και τα μαλλόπα σου,
απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ κείνταν

Το Θεόν ’παρακάλεσα
να παίρω σε, πουλόπο μ’
Να εμπαίντς σ’ εγκαλιόπο μου
και να φωτάζ’ το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
γλυκύνγλυκιά/ό
εγκαλιόποαγκαλίτσα
είν’είναι (για πληθ.)
έμορφονόμορφο
εμπαίντςμπαίνεις
καρδόποκαρδούλα
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κορτσόπονκοριτσάκι
μαλλόπαμαλλάκια
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ολήμαυραολόμαυρα
παίρωπαίρνω
’παρακάλεσα(επαρακάλεσα) παρακάλεσα
παρχαρί’παρχαριού
πορπατείπερπατάει
πορπατείςπερπατάς
πουλόποπουλάκι
σκουντουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
τσ̌αρτιλίζ’νελάμπουν, λαμποκοπούν
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr