Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μα την Παναΐαν λέω

Το βράδ’ σο ουρανόνΤο βράδ’ σο ουρανόν

Στιχουργοί: Κωνσταντίνος Παπουλίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωνσταντίνος Παπουλίδης


Ας σου Πόντου τα ραχ̌ι͜ά
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
κελαηδούν τα πουλία
[Μα την Παναΐα λέω]
Μοιρολογούν και λέν’ ατά
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
«Μέρ’ είν’ η Παναΐα;»
[Μα την Παναΐα λέω/είπα μα την Παναΐα]

Κανείται, πουλόπα, μη κλαίτε,
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
η Σουμελά ’κι ’χάθεν
[Μα την Παναΐα λέω]
Ση ξενιτει͜ά, σην Ελλάδα
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
ακεί πέρα εκατήβεν
[Μα την Παναΐα λέω]

Η Σουμελά ακεί ανθίζ’
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
και σ’ όλεν την οικουμένη
[Μα την Παναΐα λέω]
Η λύρα ακόμα καλατσ̌εύ’,
[Γιαρ, γιαρ, τσ̌άνουμ, γιαρ, γιαρ]
τ’ ακούν κι οι αποθαμένοι
[Μα την Παναΐα λέω]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείεκεί
ας σουαπό του, από τότε που/αφότου, από αυτό που
ατάαυτά
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
είν’είναι (για πληθ.)
εκατήβενκατέβηκε
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
πουλόπαπουλάκια
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
τσ̌άνουμαγαπημένη μου canım
’χάθεν(εχάθεν) χάθηκε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr