Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άλλο ντό να ευτάγω

Άλλο ντό να ευτάγωΆλλο ντό να ευτάγω

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Συνθέτες: Ανδρέας Σιδηρόπουλος

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Σιδηρόπουλος, Ανέστης Ραμπίδης


Άλλο ντό να ευτάγω,
πέει με, για τ’ εσέν;
Αποθάνω για τ’ ομμάτι͜α σ’,
ψέμα ’κ’ έν’!

♫

Ο Θεόν την ψ̌η μ’ να δί’ σε,
χάν’ τ’ αχούλ’ν ατ’ πη τερεί σε
Νύχταν και ημέραν, ρίζα μ’,
άψιμον σο ψ̌όπο μ’ είσαι
Μεσανύχτ’ ση γειτονία σ’
τραγωδώ για την καρδία σ’
Άμον γυρευός ση στράτα σ’
μόνον για τ’ εσέν

Άλλο ντό να ευτάγω,
πέει με, για τ’ εσέν;
Αποθάνω για τ’ ομμάτι͜α σ’,
ψέμα ’κ’ έν’!
Άλλο να τραγωδώ
και λέγω σε -ν
Έν’ σα χ̌έρι͜α σ’ η ζωή μ’,
λελεύω σε!

Σην καρδία μ’ έχω πόνον
για τ’ εσέν, πουλόπο μ’, μόνον
Εσύ μόνον να τερείς με
με τ’ ομμάτι͜α σ’ θα γλυτώνω
Μεσανύχτ’ ση γειτονία σ’
τραγωδώ για την καρδία σ’
Άμον τον πουγαλεμένον
μόνον για τ’ εσέν!

Άλλο ντό να ευτάγω,
πέει με, για τ’ εσέν;
Αποθάνω για τ’ ομμάτι͜α σ’,
ψέμα ’κ’ έν’!
Άλλο να τραγωδώ
και λέγω σε -ν
Έν’ σα χ̌έρι͜α σ’ η ζωή μ’,
λελεύω σε!

Άλλο ντό να ευτάγω,
πέει με, για τ’ εσέν;
Αποθάνω για τ’ ομμάτι͜α σ’,
ψέμα ’κ’ έν’!
Άλλο να τραγωδώ
και λέγω σε -ν
Έν’ σα χ̌έρι͜α σ’ η ζωή μ’,
λελεύω σε!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αποθάνωπεθαίνω
αχούλ’νμυαλό akıl/ʿaḳl
άψιμονφωτιά
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
δί’δίνει
έν’είναι
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
λελεύωχαίρομαι
μεσανύχτ’μεσάνυχτα
ομμάτι͜αμάτια
πέειπες (προστ.)
πηπου
πουγαλεμένονσκασμένο/η, βαριεστημένο/η, στενοχωρημένο/η bunalma
πουλόποπουλάκι
τερείκοιτάει
τερείςκοιτάς
τραγωδώτραγουδάω
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr