Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν κορίτσ’ σο παρχάρ’

Έναν κορίτσ' σο παρχάρ'Έναν κορίτσ' σο παρχάρ'

Στιχουργοί: Χρήστος Ραμπίδης

Συνθέτες: Χρήστος Ραμπίδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Ραμπίδης, Χρήστος Ραμπίδης


Έναν κορίτσ’ σον παρχάρ’
αραεύ’ το παλληκάρ’
Η καρδία τ’ς φτιλακίζ’
και ντο ευτάει ’κι νουνίζ’

Τ’ ομματόπα τουν τερούν
ν’ ανταμούνταν ’κ’ επορούν
Στεναχώρια και καημόν,
παρακαλούν τον Θεόν

Έναν παλληκάρ’ σ’ ορμάν’
τ’ αχουλόπον ατ’ θα χάν’
Τη καρδίας ατ’ το ταίρ’
ερρούξεν και αραεύ’

Έλα, ψ̌η μ’, και μη εβγαίντς,
τυρι͜αννίγουμαι, ’κ’ ελέπ’ς;
Πού έν’ τ’ εμόν το πουλίν
τ’ έμορφον το τσ̌ιτσ̌ακλίν;

Ολόερα σον παρχάρ’
ανταμών’ το παλληκάρ’
Αγκαλι͜άσκουν και χορεύ’νε
τ’ έναν τ’ άλλο μασχαρεύ’νε

Μασχαρεύ’νε και γελούν,
τ’ έναν τ’ άλλο ατείν’ τερούν
Η σεβντά τουν έν’ τρανόν,
ας ση γην σον ουρανόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλι͜άσκουναγκαλιάζονται
ανταμούντανανταμώνουν
ανταμών’φέρνει σε επαφή, συνδέει, συναρμόζει, συναντάει
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
ατείν’αυτοί
αχουλόπονμυαλουδάκι akıl/ʿaḳl
εβγαίντςβγαίνεις
ελέπ’ςβλέπεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έν’είναι
επορούνμπορούν
ερρούξενέπεσε
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μασχαρεύ’νεαστειεύονται, διακωμωδούν maskara/masḫara
νουνίζ’σκέφτεται
ολόεραολόγυρα
ομματόπαματάκια
ορμάν’δάσος orman
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τερούνκοιτούν
τουντους
τσ̌ιτσ̌ακλίνανθισμένο, γεμάτο άνθη, ανθηρό çiçekli
τυρι͜αννίγουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωριέμαι
φτιλακίζ’σπαρταρά, πάλλεται γρήγορα
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
χορεύ’νεχορεύουν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr