Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Η καρδία μ’

Η καρδία μ’Η καρδία μ’

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Συνθέτες: Γιώργος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Κωστελίδης, Χάρης Παπαδόπουλος


Έναν όραμαν που είχα
έντονε αληθινόν
Έρθες και τ’ ομμάτι͜α μ’ είδαν
την ζωή μ’ να τσ̌ιτσ̌ακών’

Ο Θεόν πως αγαπά με,
ρίζα μ’, εφανέρωσεν
Κι ο παράδεισον ντ’ εθέλ’να
εμπροστά μ’ εμέρωσεν

Η καρδία μ’ πόρτα ’κ’ έχ̌’
έλα, έμορφο μ’, απέσ’
Είδα σε σο κατωθύρι μ’
κι η χαρά μ’ σ’ ομμάτι͜α μ’ βρέχ̌’

Η καρδία μ’ πόρτα ’κ’ έχ̌’
έλα, έμορφο μ’, απέσ’
Μετ’ εσέν εμπαίν’ ο ήλιον
κι η ζωή μ’ χαράν ξαν έχ̌’

Τη καρδίας ι-μ’ το τάμα
έν’ λαμπάδαν εμπροστά μ’
Και τα έμορφα σον κόσμον
όλια έχ’ ατα σουμά μ’

Όρωμαν σο ψ̌όπο μ’ είσαι
και καλλίον ’δέν πα ’κ’ έν’
Τρώγω το Θεό σ’, τερείς με
κι ατό ευλογίαν έν’!

Η καρδία μ’ πόρτα ’κ’ έχ̌’
έλα, έμορφο μ’, απέσ’
Είδα σε σο κατωθύρι μ’
κι η χαρά μ’ σ’ ομμάτι͜α μ’ βρέχ̌’

Η καρδία μ’ πόρτα ’κ’ έχ̌’
έλα, έμορφο μ’, απέσ’
Μετ’ εσέν εμπαίν’ ο ήλιον
κι η ζωή μ’ χαράν ξαν έχ̌’

Η καρδία μ’ πόρτα ’κ’ έχ̌’
έλα, έμορφο μ’, απέσ’
Είδα σε σο κατωθύρι μ’
κι η χαρά μ’ σ’ ομμάτι͜α μ’ βρέχ̌’

Η καρδία μ’ πόρτα ’κ’ έχ̌’
έλα, έμορφο μ’, απέσ’
Μετ’ εσέν εμπαίν’ ο ήλιον
κι η ζωή μ’ χαράν ξαν έχ̌’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατααυτά
βρέχ̌’βρέχει
’δέντίποτα
εθέλ’ναήθελα
εμέρωσενξημέρωσε
έμορφαόμορφα
έμορφοόμορφο
εμπαίν’μπαίνει
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
έντονεέγινε
έρθεςήρθες
έχ̌’έχει
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κατωθύρικατώφλι, η παράπλευρη και κάτω ξύλινη δοκός της πόρτας, ο πρόδρομος
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξανπάλι, ξανά
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
όραμανόνειρο
όρωμανόνειρο
παπάλι, επίσης, ακόμα
σουμάκοντά
τερείςκοιτάς
τσ̌ιτσ̌ακών’ανθοφορεί çiçek
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr