Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γιαβρόπο μ’

Γιαβρόπο μ’Γιαβρόπο μ’

Στιχουργοί: Γιώργος Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Γιώργος Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Χατζησάββας


Γιαβρόπο μ’, εσέν αγαπώ,
εσέν πάντα νουνίζω
Θα παίρω σε σ’ εγκαλιόπο μ’,
την ψ̌η μ’ χαρεντερίζω

♫

Γιαβρόπο μ’, ντό εποίκα σε
και τ’ ομμάτι͜α σ’ δακρούνε;
Τη καρδι͜άς ι-σ’ τα μυστικά
εμέν θα παλαλών’νε¹

Γιαβρόπο μ’, εσέν αγαπώ
εσέν πάντα νουνίζω
Θα παίρω σε σ’ εγκαλιόπο μ’,
την ψ̌η μ’ χαρεντερίζω

Γιαβρί μ’, πέει με το τερτόπο σ’
ντο έ͜εις απέσ’ σο ψ̌όπο σ’
Άνοιξον τ’ εγκαλιόπο σου
και βάλ’ με σο καρδόπο σ’

Γιαβρόπο μ’, εσέν αγαπώ
εσέν πάντα νουνίζω
Θα παίρω σε σ’ εγκαλιόπο μ’,
την ψ̌η μ’ χαρεντερίζω

♫

Γιαβρόπο μ’, εσέν αγαπώ
εσέν πάντα νουνίζω
Θα παίρω σε σ’ εγκαλιόπο μ’,
την ψ̌η μ’ χαρεντερίζω

♫

Γιαβρόπο μ’, εσέν αγαπώ
εσέν πάντα νουνίζω
Θα παίρω σε σ’ εγκαλιόπο μ’,
την ψ̌η μ’ χαρεντερίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απέσ’μέσα
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
δακρούνεδακρύζουν
έ͜ειςέχεις
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
καρδόποκαρδούλα
νουνίζωσκέφτομαι
ομμάτι͜αμάτια
παίρωπαίρνω
παλαλών’νετρελαίνουν
πέειπες (προστ.)
τερτόποκαημό, βάσανο, στενοχώρια dert + -όπον (υποκορ.)
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται να τραγουδάει «παλαλούν’νε» (αδόκιμος τύπος)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr